Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (7608)
Wydarzenie (4649)

Dostawca treści

EC (6953)
WIRE (5304)

Temat

Aspekty biznesowe (988)
Aspekty ekonomiczne (1903)
Automatyzacja (83)
Badania Naukowe (6914)
Bezpieczenstwo (841)
Bezpieczeństwo (177)
Biopaliwa (144)
Biotechnologia (1719)
Biotechnologia medyczna (307)
Biotechnologia przemysłowa (49)
Biotechnologia rolna (134)
Budownictwo (472)
Edukacja i szkolenie (1661)
Elektronika i mikroelektronika (1019)
Etyka badań (178)
Gospodarka odpadami (290)
Informacje i media (1503)
Inne technologie (1951)
Inne zagadnienia dotyczace energii (430)
Innowacja i transfer technologii (3488)
Inny (20)
Koordynacja i wspólpraca (5350)
Linie polityczne (3119)
Magazynowanie energii i transport energii (274)
Matematyka i statystyka (328)
Materialy referencyjne (110)
Medycyna i zdrowie (3307)
Meteorologia (455)
Metodologia zarządzania projektami (42)
Metody pomiarowe (453)
Nanotechnologie i nanonauki (666)
Nauki biologiczne (2891)
Nauki fizyczne i inżynieria (24)
Nauki o ziemi (973)
Nauki społeczne i humanistyczne (3751)
Ocena (608)
Ochrona przed promieniowaniem (67)
Ochrona srodowiska (2608)
Odnawialne zródla energii (1191)
Odpady radioaktywne (58)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (572)
Oszczednosc energii (434)
Paliwa kopalne (201)
Prawa własności intelektualnej (223)
Prawodawstwo i przepisy (1001)
Produkcja przemyslowa (1622)
Prognozy (652)
Programy finansowania (1883)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (768)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1515)
Robotyka (133)
Rolnictwo (1133)
Rozszczepienie jadra atomowego (221)
Rozwój regionalny (1031)
Standardy (365)
Synteza jadrowa (114)
Technologia kosmiczna (699)
Technologia materialowa (1084)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1768)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (66)
Technologie sieciowe (209)
Telekomunikacja (793)
Transport (948)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (201)
Wodór i ogniwa paliwowe (50)
Zasoby morza i rybolówstwo (965)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (193)
Zatrudnienie (449)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (692)
Zrównoważony rozwój (988)
Zywnosc (1280)

Program

Inne
Wszystkie
CC-CH-NCCR-NANOSCI (1)
CIP (27)
EAEC-FWP-EAEC 1C (1)
EAEC-JRC-RES 10C (5)
EAEC-NFS 2 (10)
EMP-LISBON 2000C (1)
EMP-SME (9)
ENG-ALTENER 1 (8)
ENG-ALTENER 2 (10)
ENG-ENERGY-FP C (2)
ENG-SAVE 1 (2)
ENG-SAVE 2 (2)
ENG-THERMIE 1 (12)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-ENVAP 1C (1)
ENV-ENVAP 2C (1)
ENV-ENVAP 3C (1)
ENV-ENVAP 4C (1)
ENV-ENVAP 5C (1)
ENV-ENVAP 6C (1)
ENV-ENVNGO 2C (1)
ENV-ENVNGO C (1)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 2 (8)
ENV-LIFE 3 (3)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-ERASMUS (1)
ET-FORCE (3)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (2)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (1)
ET-LINGUA (1)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-BRIDGE (1)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-FAR (1)
FP2-RADPROT 7C (5)
FP2-SCIENCE (4)
FP2-SPEAR (7)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (1)
FP2-TELEMAN (11)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-AIR (8)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (6)
FP3-BRITE/EURAM 2 (7)
FP3-CRAFT (6)
FP3-DELTA 2 (3)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (1)
FP3-ESPRIT 3 (5)
FP3-FUSION 11C (2)
FP3-HCM (8)
FP3-LIBRARIES (3)
FP3-MAST 2 (2)
FP3-MAT (1)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-VALUE 2 (2)
FP4 (10)
FP4-ACTS (7)
FP4-BIOMED 2 (13)
FP4-BIOTECH 2 (30)
FP4-BRITE/EURAM 3 (31)
FP4-ENV 2C (30)
FP4-ESPRIT 4 (46)
FP4-FAIR (16)
FP4-INCO (11)
FP4-INCO-DC (3)
FP4-INNOVATION (75)
FP4-JOULE/THERMIE (10)
FP4-JRC-ADVMAT 3C (3)
FP4-JRC-CEO 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (5)
FP4-MAST 3 (36)
FP4-SMT (12)
FP4-TELEMATICS 2C (30)
FP4-TMR (37)
FP4-TRANSPORT (16)
FP4-TSER (8)
FP4-TSME C (5)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
HS-EHLASS 0 (1)
HS-HEALTH C (2)
IC-AIDSDC C (1)
IC-AL-INVEST (3)
IC-COST (8)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (57)
IC-ISTC (5)
IC-MED-TECHNO (1)
IS-CADDIA 0 (1)
IS-G7-EDUTRAIN C (1)
IS-G7-GOVERNMENT C (1)
IS-INFO2000 (8)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (1)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (5)
IS-TEN-TELECOM C (1)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-HFR 6C (6)
JRC-HFR 7C (8)
JRC-RES 8C (5)
JRC-SERV 1C (1)
NAT-AT-FWF-NANO (1)
NAT-AT-NANO (1)
NAT-BE-FNRS-NANO (1)
NAT-BE-NANO (2)
NAT-BE-NANOTECH3 (1)
NAT-CH-TOP NANO21 (1)
NAT-DE-MIKRONANO (3)
NAT-DE-MIKROSYSTECH (1)
NAT-DE-NANO-PROD (1)
NAT-DK-NANO (2)
NAT-FR-NANOSCIENCES (5)
NAT-FR-RMNT (1)
OTH-DCI (1)
OTH-ECONTENTPLUS (3)
OTH-EIT (9)
OTH-ERA (89)
OTH-ERA-NET PLUS (1)
OTH-ESFRI (1)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (8)
OTH-INTERPRISE (2)
OTH-LISBON STRATEGY (9)
OTH-MEDIA-TRAINING (1)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-SECURITY (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (5)
PRE-ENVIRO 1C (3)
PRE-ENVIRO 2C (1)
PRE-ENVIRO 3C (1)
PRE-ENVPROT 1C (1)
PRE-ENVPROT 2C (1)
PRE-ENVPROT 3C (1)
PRE-FUSION 3C (1)
REG-ENVIREG (1)
REG-INTEREG 3C (2)
REG-INTERREG 2 (6)
REG-INTERREG 2 C (5)
REG-INTERREG 3 (1)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-KNOWREG (1)
REG-LEADER + (1)
REG-LEADER 2 (1)
REG-URBAN (5)

Język

Deutsch (1383)
English (6426)
Español (1157)
Français (1281)
Italiano (1157)
Polski (853)

Advanced search

Results 1 - 10 of 12257
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Wie Verbesserungen der Gründungsstruktur von Offshore-Windkraftanlagen die Auswirkungen des Klimawandels abmildern
Wissenschaftler führen großskalige hydraulische Experimente durch, um besser auf die Folgen der Erderwärmung reagieren zu können.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ulepszenie konstrukcji nośnych przybrzeżnych turbin wiatrowych pomoże zwalczać wpływ zmian klimatu
Aby wspomóc adaptację do skutków wywołanych przez globalne ocieplenie naukowcy prowadzą wielkoskalowe doświadczenia z dziedziny hydrauliki.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Miglioreranno le strutture di supporto alle turbine eoliche al largo della costa per aiutare ad affrontare l’impatto dei cambiamenti climatici
Gli scienziati stanno conducendo esperimenti idraulici su larga scala per migliorare l’adattamento alle conseguenze del riscaldamento globale.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Mejoras en la cimentación de las turbinas eólicas marítimas para superar los impactos del cambio climático
Un equipo de científicos está ejecutando varios experimentos hidráulicos a gran escala cuyo fin es adaptarse mejor a las consecuencias del cambio climático.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des améliorations des structures supportant les éoliennes offshore pour faire face aux impacts du changement climatique
Les scientifiques mènent des expériences hydrauliques à grande échelle pour mieux s’adapter aux conséquences du réchauffement climatique.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Improvements in offshore wind turbine support structures to help tackle climate change impact
Scientists are conducting large-scale hydraulic experiments to better adapt to consequences of global warming.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129819
Last updated on: 2018-08-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Superare gli ostacoli legati al consumo di insetti come fonte alimentare
Un’abbondante fonte alimentare in tempi di insicurezza alimentare, con un solo intoppo – come possiamo infrangere la barriera dello “schifo” e servire gli insetti sui nostri piatti?
Record Number: 128772
Last updated on: 2018-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Romper barreras para la aceptación de los insectos como fuente alimentaria
Una fuente abundante de alimento en una época de incertidumbre alimentaria que plantea una única cuestión: cómo superar la aversión a ver insectos en el plato
Record Number: 128772
Last updated on: 2018-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pokonywanie barier w akceptowaniu owadów jako pożywienia
Owady to obfite źródło żywności w dobie obniżonego bezpieczeństwa żywnościowego, ale jest jeden szkopuł: jak pokonać barierę „fuj!” i wprowadzić je na nasze talerze?
Record Number: 128772
Last updated on: 2018-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Breaking barriers to the uptake of insects as food source
An abundant food source in a time of food insecurity, just one snag – how can we break the ‘yuck’ barrier and get insects onto our plates?
Record Number: 128772
Last updated on: 2018-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-08-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę