Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (2904)
Wydarzenie (2121)

Dostawca treści

EC (1201)
WIRE (3824)

Temat

Aspekty biznesowe (590)
Aspekty ekonomiczne (833)
Automatyzacja (20)
Badania Naukowe (1120)
Bezpieczenstwo (354)
Bezpieczeństwo (30)
Biopaliwa (13)
Biotechnologia (638)
Biotechnologia medyczna (18)
Biotechnologia przemysłowa (3)
Biotechnologia rolna (9)
Budownictwo (337)
Edukacja i szkolenie (672)
Elektronika i mikroelektronika (417)
Etyka badań (120)
Gospodarka odpadami (58)
Informacje i media (562)
Inne technologie (1258)
Inne zagadnienia dotyczace energii (97)
Innowacja i transfer technologii (1731)
Inny (8)
Koordynacja i wspólpraca (1192)
Linie polityczne (1477)
Magazynowanie energii i transport energii (64)
Matematyka i statystyka (144)
Materialy referencyjne (47)
Medycyna i zdrowie (804)
Meteorologia (150)
Metodologia zarządzania projektami (8)
Metody pomiarowe (80)
Nanotechnologie i nanonauki (324)
Nauki biologiczne (704)
Nauki fizyczne i inżynieria (11)
Nauki o ziemi (329)
Nauki społeczne i humanistyczne (1442)
Ocena (125)
Ochrona przed promieniowaniem (36)
Ochrona srodowiska (847)
Odnawialne zródla energii (583)
Odpady radioaktywne (36)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (24)
Oszczednosc energii (93)
Paliwa kopalne (52)
Prawa własności intelektualnej (127)
Prawodawstwo i przepisy (448)
Produkcja przemyslowa (914)
Prognozy (307)
Programy finansowania (1492)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (226)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (558)
Robotyka (31)
Rolnictwo (314)
Rozszczepienie jadra atomowego (104)
Rozwój regionalny (412)
Standardy (153)
Synteza jadrowa (38)
Technologia kosmiczna (278)
Technologia materialowa (452)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (789)
Technologie sieciowe (50)
Telekomunikacja (364)
Transport (372)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (18)
Wodór i ogniwa paliwowe (13)
Zasoby morza i rybolówstwo (394)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (37)
Zatrudnienie (324)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (91)
Zrównoważony rozwój (470)
Zywnosc (363)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (19)
EMP-SME (3)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-ENVAP 1C (1)
ENV-ENVAP 2C (1)
ENV-ENVAP 3C (1)
ENV-ENVAP 4C (1)
ENV-ENVAP 5C (1)
ENV-ENVAP 6C (1)
ENV-ENVNGO 2C (1)
ENV-ENVNGO C (1)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 2 (5)
ENV-LIFE 3 (1)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-ERASMUS (1)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (18)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (1)
ET-LINGUA (1)
ET-SOCRATES 1 (18)
ET-YFE 3C (13)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-FAR (1)
FP3-CRAFT (1)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (1)
FP3-LIBRARIES (1)
FP4 (14)
FP4-ENV 2C (1)
FP4-ESPRIT 4 (5)
FP4-FAIR (1)
FP4-INCO (4)
FP4-INNOVATION (2)
FP4-TRANSPORT (12)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
HS-HEALTH C (1)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (5)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (26)
IC-ISTC (2)
IC-MEDA (11)
IC-PHARE (3)
IC-SYNERGY 0 (3)
IC-TACIS 2 (3)
IS-CADDIA 0 (1)
IS-INFORMATION SOCIETY (13)
IS-INFOSEC (1)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
NAT-DE-MIKROSYSTECH (1)
NAT-DK-NANO (1)
NAT-FR-NANOSCIENCES (4)
NAT-FR-RMNT (1)
OTH-DCI (1)
OTH-ECONTENTPLUS (1)
OTH-EIT (1)
OTH-ERA (31)
OTH-ERA-NET PLUS (1)
OTH-ESFRI (1)
OTH-GALILEO (2)
OTH-LISBON STRATEGY (7)
OTH-MEDIA 2 (5)
OTH-SECURITY (3)
OTH-STOA (1)
PRE-ENVIRO 1C (3)
PRE-ENVIRO 2C (1)
PRE-ENVIRO 3C (1)
PRE-ENVPROT 1C (1)
PRE-ENVPROT 2C (1)
PRE-ENVPROT 3C (1)
REG-ENVIREG (1)
REG-INTERREG 2 (2)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-LEADER + (1)

Język

Deutsch (293)
English (3910)
Español (201)
Français (257)
Italiano (201)
Polski (163)

Advanced search

Results 1 - 10 of 5025
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
NARNIA: New Archaeological Research Network for Integrating Approaches to ancient material studies
A Marie Curie Initial Training Network – FP7-PEOPLE-2010-ITN - to be launched December 1st.
Record Number: 124848
Last updated on: 2010-11-26
EU project to ensure sustainable supply of halloumi cheese
A solid partnership between European experts and Cyprus research institutions, within the AGRICYGEN project, will facilitate increased production of goat and sheep milk in Cyprus so that the demand for the country’s famous cheese can be satisfied. Recently, AGRICYGEN researche...
Programme: H2020-EU.4.
Record Number: 141880
Last updated on: 2017-11-14
International Conference on Scientific Computing 2013
Data rozpoczęcia: 2013-12-03, Data zakończenia: 2013-12-06
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) and the project Linking Scientific Computing in Europe and the Eastern Mediterranean (LinkSCEEM) invite you to the Conference on Scientific Computing 2013 (CSC 2013) to be held in Paphos, Cyprus, 3 - 6 December 2013.
Record Number: 139328
Last updated on: 2013-09-23
Data rozpoczęcia: 2015-06-29, Data zakończenia: 2015-07-02
Le XIVe colloque international IEEE sur le calcul parallèle et distribué (14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC) se déroulera du 29 juin au 2 juillet à Limassol, à Chypre.
Record Number: 141059
Last updated on: 2015-05-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Second Foreign Language Instructional Technology Conference - E-nnovative Learning
Data rozpoczęcia: 2013-12-05, Data zakończenia: 2013-12-07
The Language Centre of the University of Cyprus is pleased to announce the 2nd International Conference “Foreign Language Instructional Technology: E-nnovative Learning” that will be held in Nicosia, Cyprus, on 5-7 December 2013.
Record Number: 135347
Last updated on: 2013-03-20
New skills and jobs: which employment pathways for Europe?
Data rozpoczęcia: 2012-09-28
This conference will critically address the state of affairs of employment and unemployment in Europe.
Record Number: 131911
Last updated on: 2012-09-11
Fit for Health - International Training for Horizon 2020 Newcomers
Data rozpoczęcia: 2013-09-05
Fit for Health is organising a free of charge full-day international training addressing newcomers to the European Framework Programme for Research and Innovation Horizon 2020 on 5 September 2013 in Bucharest (Romania).
Record Number: 137253
Last updated on: 2013-06-18
Using Medical Research to Inform Medical Practice
Data rozpoczęcia: 2012-09-05, Data zakończenia: 2012-09-07
This training workshop is conducted by the Yale Centre for Analytical Sciences, Yale School of Public Health, and the University of Nicosia.
Record Number: 130617
Last updated on: 2012-06-12
Data rozpoczęcia: 2015-06-29, Data zakończenia: 2015-07-02
14. międzynarodowe sympozjum IEEE nt. przetwarzania równoległego i rozproszonego (14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing, ISPDC) odbędzie się w dniach od 29 czerwca do 2 lipca w Limassol, Cypr.
Record Number: 141059
Last updated on: 2015-05-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2015-06-29, Data zakończenia: 2015-07-02
The 14th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Computing (ISPDC) will take place from 29 June to 2 July in Limassol, Cyprus.
Record Number: 141059
Last updated on: 2015-05-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-02-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę