Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (7254)
Wydarzenie (3445)

Dostawca treści

EC (5666)
WIRE (5033)

Temat

Aspekty biznesowe (961)
Aspekty ekonomiczne (1824)
Automatyzacja (39)
Badania Naukowe (6544)
Bezpieczenstwo (811)
Bezpieczeństwo (104)
Biopaliwa (99)
Biotechnologia (1683)
Biotechnologia medyczna (285)
Biotechnologia przemysłowa (39)
Biotechnologia rolna (39)
Budownictwo (554)
Edukacja i szkolenie (1789)
Elektronika i mikroelektronika (917)
Etyka badań (184)
Gospodarka odpadami (293)
Informacje i media (1355)
Inne technologie (1820)
Inne zagadnienia dotyczace energii (347)
Innowacja i transfer technologii (3272)
Inny (12)
Koordynacja i wspólpraca (5384)
Linie polityczne (2969)
Magazynowanie energii i transport energii (277)
Matematyka i statystyka (312)
Materialy referencyjne (197)
Medycyna i zdrowie (3800)
Meteorologia (416)
Metodologia zarządzania projektami (40)
Metody pomiarowe (434)
Nanotechnologie i nanonauki (585)
Nauki biologiczne (3172)
Nauki fizyczne i inżynieria (25)
Nauki o ziemi (973)
Nauki społeczne i humanistyczne (3853)
Ocena (617)
Ochrona przed promieniowaniem (166)
Ochrona srodowiska (2458)
Odnawialne zródla energii (1044)
Odpady radioaktywne (163)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (592)
Oszczednosc energii (393)
Paliwa kopalne (238)
Prawa własności intelektualnej (237)
Prawodawstwo i przepisy (974)
Produkcja przemyslowa (1491)
Prognozy (702)
Programy finansowania (1838)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (401)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1456)
Robotyka (93)
Rolnictwo (843)
Rozszczepienie jadra atomowego (281)
Rozwój regionalny (1065)
Standardy (444)
Synteza jadrowa (180)
Technologia kosmiczna (553)
Technologia materialowa (1042)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1480)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (29)
Technologie sieciowe (149)
Telekomunikacja (851)
Transport (760)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (242)
Wodór i ogniwa paliwowe (23)
Zasoby morza i rybolówstwo (927)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (134)
Zatrudnienie (440)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (538)
Zrównoważony rozwój (828)
Zywnosc (1026)

Program

Inne
Wszystkie
CC-CH-NCCR-NANOSCI (1)
CIP (19)
EAEC-FUSION 12C (5)
EAEC-FWP-EAEC 1C (1)
EAEC-NFS 2 (3)
EMP-ADAPT (3)
EMP-EMPLOYMENT (3)
EMP-LISBON 2000C (1)
EMP-SME (12)
ENG-ALTENER 1 (5)
ENG-ENERGY-FP C (1)
ENG-THERMIE 1 (2)
ENG-THERMIE 2 (5)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-ACNAT (1)
ENV-ENVAP 1C (1)
ENV-ENVAP 2C (1)
ENV-ENVAP 3C (1)
ENV-ENVAP 4C (1)
ENV-ENVAP 5C (3)
ENV-ENVAP 6C (1)
ENV-ENVNGO 2C (1)
ENV-ENVNGO C (1)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 3 (2)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-COMETT 2 (2)
ET-ERASMUS (3)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (6)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (1)
ET-LINGUA (1)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-BCR 4 (2)
FP2-BRIDGE (1)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-EPOCH (4)
FP2-FAR (1)
FP2-FOREST (6)
FP2-MATREC C (4)
FP2-RADPROT 7C (2)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (5)
FP2-SPES (4)
FP2-STEP (4)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (7)
FP3-CRAFT (11)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (1)
FP3-ESPRIT 3 (2)
FP3-FUSION 11C (5)
FP3-JOULE 2 (1)
FP3-LIBRARIES (1)
FP3-MAT (1)
FP3-NFS 1 (3)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-TELMATPREP C (2)
FP3-VALUE 2 (4)
FP4 (18)
FP4-ACTS (17)
FP4-BIOMED 2 (3)
FP4-BIOTECH 2 (16)
FP4-BRITE/EURAM 3 (14)
FP4-ENV 2C (3)
FP4-ESPRIT 4 (22)
FP4-ESSI 2 (5)
FP4-FAIR (8)
FP4-INCO (8)
FP4-INCO-COPERNICUS (10)
FP4-INNOVATION (34)
FP4-JOULE/THERMIE (7)
FP4-JRC-CEO 2C (5)
FP4-MAST 3 (8)
FP4-SMT (10)
FP4-TELEMATICS 2C (14)
FP4-TMR (6)
FP4-TRANSPORT (10)
FP4-TSER (5)
FP4-TSME C (5)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
HS-EHLASS 0 (1)
HS-HEALTH C (2)
IC-AIDSDC C (1)
IC-COST (8)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (39)
IC-ISTC (5)
IC-MED-TECHNO (1)
IC-PHARE (19)
IC-TACIS 2 (19)
IC-TACIS 3 (5)
IS-CADDIA 0 (1)
IS-G7-MARIS C (3)
IS-IDA (5)
IS-INFO2000 (3)
IS-INFORMATION SOCIETY (17)
IS-INFOSEC (1)
IS-SAFER INTERNET PLUS (1)
IS-SPRINT 1 (1)
IS-TEN-TELECOM C (1)
JRC-SERV 1C (1)
NAT-AT-FWF-NANO (1)
NAT-AT-NANO (1)
NAT-BE-FNRS-NANO (1)
NAT-BE-NANO (2)
NAT-BE-NANOTECH3 (1)
NAT-CH-TOP NANO21 (1)
NAT-DE-MIKRONANO (3)
NAT-DE-MIKROSYSTECH (1)
NAT-DE-NANO-PROD (1)
NAT-DK-NANO (2)
NAT-FR-NANOSCIENCES (5)
NAT-FR-RMNT (1)
OTH-DCI (1)
OTH-ECONTENTPLUS (3)
OTH-EIT (14)
OTH-ERA (151)
OTH-ERA-NET PLUS (1)
OTH-ESFRI (1)
OTH-EUROPARTENARIAT (8)
OTH-GALILEO (2)
OTH-INTERPRISE (8)
OTH-LISBON STRATEGY (27)
OTH-MEDIA-TRAINING (1)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-SECURITY (10)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (5)
PRE-ENVIRO 1C (3)
PRE-ENVIRO 2C (1)
PRE-ENVIRO 3C (1)
PRE-ENVPROT 1C (1)
PRE-ENVPROT 2C (1)
PRE-ENVPROT 3C (1)
PRE-FUSION 3C (1)
REG-ENVIREG (1)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (24)
REG-INTERREG 2 C (5)
REG-INTERREG 3 (1)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-KNOWREG (1)
REG-KONVER 2 (3)
REG-LEADER + (1)
REG-LEADER 1 (1)
REG-LEADER 2 (3)
REG-URBAN (6)

Język

Deutsch (1125)
English (5891)
Español (957)
Français (1049)
Italiano (957)
Polski (720)

Advanced search

Results 1 - 10 of 10699
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
Die zwölfte Jahreskonferenz des unter Horizont 2020 geförderten Projekts HIPEAC wird vom 23. bis 25. Januar 2017 in Stockholm, Schweden, stattfinden.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] 12th HIPEAC conference
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
The Horizon 2020-funded HIPEAC project will be hosting its 12th annual conference in Stockholm, Sweden, from 23 to 25 January 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] XII Congreso de HIPEAC
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
El proyecto HIPEAC, financiado en el marco de Horizonte 2020, celebrará su duodécimo congreso anual en Estocolmo, Suecia, del 23 al 25 de enero de 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
Le projet HIPEAC financé par Horizon 2020 organisera sa 12ème conférence annuelle à Stockholm, Suède, du 23 au 25 janvier 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] 12ª conferenza HiPEAC
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
Il progetto HIPEAC, finanziato da Orizzonte 2020, terrà la sua 12ª conferenza annuale a Stoccolma, Svezia, dal 23 al 25 gennaio 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] 12. konferencja HIPEAC
Data rozpoczęcia: 2017-01-23, Data zakończenia: 2017-01-25
W dniach od 23 do 25 stycznia 2017 r. partnerzy projektu HIPEAC, finansowanego z budżetu programu „Horyzont 2020”, organizują 12. doroczną konferencję w Sztokholmie, Szwecja.
Programme: H2020-EU.2.1.1.
Record Number: 143783
Last updated on: 2016-09-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Systems Biology Workshop
Data rozpoczęcia: 2014-11-20, Data zakończenia: 2014-11-21
Systems Biology Workshop, November 20th - November 21st, 2014, Wolfenbüttel, Germany
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 141236
Last updated on: 2014-11-17
Systems Biology of Colorectal Cancer Symposium, London, UK
Data rozpoczęcia: 2013-03-20
A Symposium titled “Systems Biology of Colorectal Cancer” will be held at the Memorial Room, Queen's College on March 20th 2013, 09.00-16.45
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 135227
Last updated on: 2013-03-18
Cell memory mechanism discovered
Each time a cell divides the specific binding pattern of the transcription factors is erased and has to be restored in both mother and daughter cells. Previously it was unknown how this process works, but now scientists at Karolinska Institutet have discovered the importance o...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 138507
Last updated on: 2013-08-16
Gene switch important in cancer discovered
Swedish and Finnish scientists have shown that the 'switches' that regulate the expression of genes play a major role in the development of cancer. By removing a certain gene region associated with increased risk of colorectal cancer, they caused a dramatic resistance to tumo...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 132727
Last updated on: 2012-11-01
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę