Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Advanced search

Results 1 - 10 of 252
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Saving lives during cancer surgery by separating the good from the bad
Advances in real-time hyperspectral imaging gives neurosurgeons new precision when operating on the brain, improving patient outcomes.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 130227
Last updated on: 2018-10-30
Aprovechar la capacidad química de la naturaleza en aras de una producción industrial más sostenible
Con una patente ya solicitada y apenas alcanzado el ecuador del periodo de ejecución, el proyecto financiado por la Unión Europea CARBAZYMES ha identificado ya biocatalizadores enzimáticos prometedores con el potencial de transformar los procesos químicos industriales actuales...
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Exploiter l'expertise chimique de la nature pour atteindre une production industrielle plus écologique
Le projet CARBAZYMES, financé par l'UE, à peine à mi-chemin, a déjà déposé un brevet et identifié des enzymes de biocatalyse prometteuses susceptibles de transformer les processus chimiques industriels, au bénéfice des entreprises, des consommateurs et de l'environnement.
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Natürliche Chemie für eine umweltfreundlichere industrielle Produktion nutzen
Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts CARBAZYMES, das bereits ein Patent eingereicht hat und etwa zur Hälfte abgeschlossen ist, wurden vielversprechende Biokatalysator-Enzyme identifiziert, die das Potenzial aufweisen, hinsichtlich industrieller chemischer Prozesse eine Verän...
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ekspercka wiedza z zakresu chemii przyrody na rzecz bardziej ekologicznej produkcji przemysłowej
Chociaż finansowany ze środków UE projekt CARBAZYMES dobiega zaledwie półmetka, jego partnerzy już złożyli wniosek patentowy. Zidentyfikowali obiecujące enzymy biokatalityczne, które mogą potencjalnie przekształcić przemysłowe procesy chemiczne z korzyścią dla przemysłu, konsu...
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Sfruttare le conoscenze chimiche della natura per una produzione industriale più verde
Con un brevetto già richiesto e il progetto ancora a metà del suo percorso, CARBAZYMES, finanziato dall’UE, ha identificato enzimi biocatalizzatori promettenti con le potenzialità per trasformare processi chimici industriali il che avrà conseguenze positive per l’industria, i ...
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Harnessing nature’s chemistry expertise for greener industrial production
With a patent already filed and the project barely halfway through, the EU funded CARBAZYMES has identified promising biocatalyst enzymes with the potential to transform industrial chemical processes, benefiting industry, consumers and the environment.
Programme: H2020-EU.2.1.4.
Record Number: 127943
Last updated on: 2017-04-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Molecular Imaging Workshop 2017
Data rozpoczęcia: 2017-11-20, Data zakończenia: 2017-11-23
The second edition of the Molecular Imaging Workshop 2017 (MIW2017) will be held from 20th to 23rd November 2017 in San Sebastian, Spain. Abstract submission is open until the 31st August 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 150016
Last updated on: 2017-04-28
Una proteina associata alla malattia di Alzheimer è stata collegata anche all’abilità cognitiva
Per fare in modo che la conoscenza che il nostro cervello produce nuove cellule in età adulta aiuti a combattere le malattie neurodegenerative, dobbiamo capire meglio i meccanismi alla sua base. A questo fine, un nuovo studio basato sulla ricerca finanziata dall’UE, ha fatto l...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128537
Last updated on: 2017-08-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Białko kojarzone z chorobą Alzheimera powiązane także ze zdolnościami poznawczymi
Jeżeli wiedza, że mózg człowieka jest w stanie tworzyć nowe komórki w wieku dorosłym ma pomóc w walce z chorobami neurodegeneracyjnymi, musimy lepiej poznać mechanizmy leżące u podstaw tego procesu. W tym celu nowe badania, korzystające z osiągnięć projektu finansowanego ze śr...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128537
Last updated on: 2017-08-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-11-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę