Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (39519)
Wydarzenie (455)

Dostawca treści

EC (39457)
WIRE (517)

Temat

Aspekty biznesowe (1031)
Aspekty ekonomiczne (19698)
Automatyzacja (64)
Badania Naukowe (35453)
Bezpieczenstwo (7800)
Bezpieczeństwo (338)
Biopaliwa (368)
Biotechnologia (7528)
Biotechnologia medyczna (311)
Biotechnologia przemysłowa (42)
Biotechnologia rolna (241)
Budownictwo (2944)
Edukacja i szkolenie (11639)
Elektronika i mikroelektronika (6548)
Etyka badań (303)
Gospodarka odpadami (4004)
Informacje i media (12574)
Inne technologie (4345)
Inne zagadnienia dotyczace energii (5782)
Innowacja i transfer technologii (17848)
Inny (20)
Koordynacja i wspólpraca (29798)
Linie polityczne (29101)
Magazynowanie energii i transport energii (4202)
Matematyka i statystyka (3232)
Materialy referencyjne (3388)
Medycyna i zdrowie (10223)
Meteorologia (4721)
Metodologia zarządzania projektami (108)
Metody pomiarowe (4781)
Nanotechnologie i nanonauki (318)
Nauki biologiczne (6459)
Nauki fizyczne i inżynieria (11)
Nauki o ziemi (3945)
Nauki społeczne i humanistyczne (19187)
Ocena (6813)
Ochrona przed promieniowaniem (3295)
Ochrona srodowiska (13841)
Odnawialne zródla energii (6378)
Odpady radioaktywne (3052)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (583)
Oszczednosc energii (5361)
Paliwa kopalne (4586)
Prawa własności intelektualnej (161)
Prawodawstwo i przepisy (14993)
Produkcja przemyslowa (7413)
Prognozy (8053)
Programy finansowania (164)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (430)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14378)
Robotyka (85)
Rolnictwo (6496)
Rozszczepienie jadra atomowego (4193)
Rozwój regionalny (7376)
Standardy (4939)
Synteza jadrowa (4128)
Technologia kosmiczna (5356)
Technologia materialowa (4760)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1227)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (396)
Technologie sieciowe (401)
Telekomunikacja (9162)
Transport (6770)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (260)
Wodór i ogniwa paliwowe (163)
Zasoby morza i rybolówstwo (5107)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (283)
Zatrudnienie (424)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1576)
Zrównoważony rozwój (1240)
Zywnosc (5892)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (322)
EAEC-FUSION 12C (82)
EAEC-FWP-EAEC 1C (62)
EAEC-FWP-EAEC 2C (75)
EAEC-JRC-RES 10C (41)
EAEC-NFS 2 (84)
ECSC-COALRES 6C (6)
ECSC-COALRES 7C (44)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (4)
ECSC-MEDRES 5C (4)
ECSC-MINEHYG 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (7)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (60)
ECSC-STEELDEM 2C (2)
ECSC-STEELDEM 3C (6)
ECSC-STEELRES 6C (2)
ECSC-STEELRES 7C (3)
ECSC-STEELRES 8C (14)
ECSC-WORKENV 5C (6)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (28)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-BARCELONA 2002C (6)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-ESSEN (2)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (11)
EMP-HORIZON 1 (9)
EMP-HORIZON 2 (5)
EMP-INTEGRA (5)
EMP-MATTHAEUS (4)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (8)
EMP-SME (67)
EMP-YOUTHSTART (7)
ENG-ALTENER 1 (33)
ENG-ALTENER 2 (73)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY-FP C (50)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (24)
ENG-SAVE 2 (125)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (5)
ENG-THERMIE 1 (46)
ENG-THERMIE 2 (35)
ENV-ACE 1 (2)
ENV-ACE 2 (4)
ENV-ACNAT (10)
ENV-CORINE (1)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (20)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (90)
ENV-ENVNGO C (10)
ENV-ENVSTAT C (7)
ENV-EVAL 2C (2)
ENV-LIFE 1 (39)
ENV-LIFE 2 (95)
ENV-LIFE 3 (35)
ENV-MEDSPA (8)
ENV-NORSPA (9)
ET-ARIANE (48)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (33)
ET-ERASMUS (46)
ET-EUROTECNET 1 (6)
ET-EUROTECNET 2 (19)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (26)
ET-KALEIDOSCOPE (41)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (266)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (96)
ET-LINGUA (26)
ET-PETRA 1 (11)
ET-PETRA 2 (19)
ET-SOCRATES 1 (261)
ET-SOCRATES 2 (80)
ET-TEMPUS 1 (14)
ET-TEMPUS 2 (69)
ET-TEMPUS 3 (40)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (11)
ET-YFE 3C (146)
ET-YOUTH C (5)
ET-YWX 3C (1)
FP1-BAP (3)
FP1-BRITE (9)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (6)
FP1-ESPRIT 1 (5)
FP1-EURAM (9)
FP1-FRAMEWORK 1C (3)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (1)
FP2-AERO 0C (2)
FP2-AIM 1 (2)
FP2-BCR 4 (3)
FP2-BRIDGE (11)
FP2-BRITE/EURAM 1 (19)
FP2-CAMAR (1)
FP2-DECOM 3C (5)
FP2-DOSES (2)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (10)
FP2-EPOCH (8)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (7)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAST 3 (3)
FP2-FLAIR (10)
FP2-FOREST (8)
FP2-FRAMEWORK 2C (5)
FP2-FUSION 10C (5)
FP2-HUMGEN C (6)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MAST 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (5)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (3)
FP2-RADPROT 7C (16)
FP2-RADWASTOM 4C (5)
FP2-REWARD (4)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (11)
FP2-SCIFAC C (3)
FP2-SPES (9)
FP2-STD 2 (5)
FP2-STEP (16)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (19)
FP2-VALUE 1 (17)
FP3-AERO 1C (6)
FP3-AIM 2 (17)
FP3-AIR (50)
FP3-BIOMED 1 (28)
FP3-BIOTECH 1 (32)
FP3-BRITE/EURAM 2 (61)
FP3-CRAFT (89)
FP3-DELTA 2 (29)
FP3-DRIVE 2 (23)
FP3-ENS (7)
FP3-ENV 1C (41)
FP3-ESPRIT 3 (52)
FP3-ESSI 1 (4)
FP3-FRAMEWORK 3C (37)
FP3-FUSION 11C (9)
FP3-HCM (102)
FP3-JOULE 2 (35)
FP3-LIBRARIES (41)
FP3-LRE (18)
FP3-MAST 2 (25)
FP3-MAT (47)
FP3-NFS 1 (38)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (36)
FP3-RENA (3)
FP3-STD 3 (26)
FP3-TELEMATICS 1C (24)
FP3-VALUE 2 (78)
FP4 (451)
FP4-ACTS (254)
FP4-BIOMED 2 (187)
FP4-BIOTECH 2 (355)
FP4-BRITE/EURAM 3 (218)
FP4-BSE C (13)
FP4-ENV 2C (362)
FP4-ESPRIT 4 (457)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (231)
FP4-INCO (141)
FP4-INCO-COPERNICUS (76)
FP4-INCO-DC (40)
FP4-INNOVATION (602)
FP4-JOULE/THERMIE (202)
FP4-JRC-CEO 2C (51)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (5)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (57)
FP4-MAST 3 (204)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (30)
FP4-SMT (184)
FP4-TELEMATICS 2C (717)
FP4-TMR (312)
FP4-TRANSPORT (183)
FP4-TSER (74)
FP4-TSME C (120)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.5.
HS-DRUGS C (18)
HS-EAHSW C (5)
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 1 (4)
HS-EHLASS 2 (4)
HS-EURAIDS 1C (15)
HS-EURAIDS 2C (25)
HS-EURCAN 2C (5)
HS-EURCAN 3C (32)
HS-HEALTH C (13)
HS-SAFE (7)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (14)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 4C (15)
HS-WOHESAFE92 C (3)
IC-AL-INVEST (9)
IC-ALFA (5)
IC-AVICENNE (9)
IC-COST (121)
IC-COSU C (8)
IC-ECIP 1 (3)
IC-EDUCOOP-CAN C (13)
IC-EDUCOOP-USA C (8)
IC-ENVDC C (8)
IC-EUREKA (153)
IC-IMS (10)
IC-INTAS (46)
IC-ISC C (6)
IC-ISTC (25)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MEDA (83)
IC-PECO/COPERNICUS (26)
IC-PHARE (307)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-ISR 1C (9)
IC-SCICOOP-SA C (33)
IC-SCICOOP-USA C (20)
IC-STCU (15)
IC-SYNERGY 0 (15)
IC-SYNERGY 1 (65)
IC-TACIS 1 (13)
IC-TACIS 2 (119)
IC-TACIS 3 (212)
IS-ECONTENT (175)
IS-G7-EDUTRAIN C (6)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (6)
IS-G7-GOVERNMENT C (6)
IS-G7-HEALTHCARE C (9)
IS-G7-HERITAGE C (11)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (11)
IS-G7-SME C (32)
IS-HDTV C (20)
IS-IDA (43)
IS-IMPACT 1 (3)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (225)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (21)
IS-ISPO (101)
IS-MLIS (63)
IS-RISO C (23)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (46)
IS-STANDITT C (5)
IS-TEDIS 1 (1)
IS-TEDIS 2 (8)
IS-TEN-ISDN (50)
IS-TEN-TELECOM C (143)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 5C (5)
JRC-ENVPROT 6C (3)
JRC-FUSAFE 6C (3)
JRC-HFR 6C (12)
JRC-HFR 7C (21)
JRC-INDHAZ 3C (2)
JRC-NUCFUEL 5C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (5)
JRC-REMSENS 4C (3)
JRC-RES 5C (5)
JRC-RES 6C (5)
JRC-RES 7C (12)
JRC-RES 8C (15)
JRC-SAFEFM 7C (5)
NAT-BE-NANO (1)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
OTH-DISEASE C (5)
OTH-EIT (234)
OTH-ERA (3140)
OTH-ESFRI (30)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (30)
OTH-GRA C (10)
OTH-INJURY-PREV C (5)
OTH-INTERPRISE (3)
OTH-LISBON STRATEGY (259)
OTH-MEDIA + (5)
OTH-MEDIA 1 (9)
OTH-MEDIA 2 (58)
OTH-RAPHAEL (52)
OTH-REDIS (3)
OTH-SECURITY (95)
OTH-SMEAP 1C (5)
OTH-SMEAP 2C (19)
OTH-SMEAP 3C (44)
OTH-STAT 2C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (180)
OTH-TEN-ENERGY C (86)
OTH-TEN-TRANSPORT C (121)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-EUROTRA 1 (1)
PRE-FAST 1 (2)
PRE-FAST 2 (4)
PRE-STD 1 (5)
REG-ERDF-CULTURE C (5)
REG-ERDF-EIRC C (5)
REG-ERDF-INNOVATION C (10)
REG-ERDF-ITT C (10)
REG-ERDF-JOBS C (5)
REG-ERDF-TERRA C (10)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (6)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (102)
REG-INTERREG 2 C (20)
REG-INTERREG 3 (18)
REG-KNOWREG (34)
REG-KONVER 2 (23)
REG-LEADER 1 (2)
REG-LEADER 2 (20)
REG-PEDIP (1)
REG-POSEICAN (3)
REG-POSEIMA (3)
REG-PRISMA (4)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (38)
REG-RECITE 2 (5)
REG-REGEN (5)
REG-REGIS 2 (14)
REG-RENAVAL (2)
REG-RESIDER 2 (41)
REG-RETEX (29)
REG-STAR (2)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (8)
REG-URBAN (78)
SOC-POLLUTION C (15)

Kraj

Albania (133)
Algieria (47)
Andora (10)
Angola (1)
Antarktyda (6)
Arabia Saudyjska (2)
Argentyna (88)
Armenia (98)
Australia (107)
Austria (833)
Azerbejdżan (94)
Bangladesz (13)
Belgia (1114)
Benin (7)
Białoruś (83)
Boliwia (13)
Botswana (1)
Bośnia i Hercegowina (47)
Brazylia (61)
Brunei (3)
Burkina Faso (2)
Bułgaria (466)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (1)
Chile (38)
Chiny (262)
Chorwacja (127)
Cypr (379)
Czarnogóra (20)
Dania (748)
Egipt (83)
Ekwador (21)
Estonia (575)
Etiopia (18)
Filipiny (18)
Finlandia (743)
Francja (1521)
Gabon (13)
Gambia (11)
Ghana (2)
Grecja (776)
Gruzja (102)
Gujana (10)
Gujana Francuska (4)
Gwadelupa (4)
Gwatemala (1)
Haiti (19)
Hiszpania (1350)
Honduras (1)
Hongkong (7)
Indie (102)
Indonezja (14)
Iran (9)
Irlandia (687)
Islandia (111)
Izrael (274)
Japonia (186)
Jemen (5)
Jordania (64)
Kambodża (6)
Kamerun (1)
Kanada (145)
Kazachstan (79)
Kenia (6)
Kirgistan (78)
Kolumbia (23)
Korea Południowa (93)
Korea Północna (8)
Kostaryka (3)
Liban (59)
Liechtenstein (28)
Litwa (505)
Luksemburg (506)
Madagaskar (5)
Makau (5)
Malezja (22)
Mali (7)
Malta (310)
Maroko (86)
Martynika (4)
Mauretania (6)
Meksyk (25)
Mongolia (62)
Mozambik (6)
Mołdawia (76)
Nepal (4)
Niderlandy (1097)
Niemcy (1835)
Niger (8)
Nigeria (2)
Nikaragua (1)
Norwegia (304)
Nowa Zelandia (28)
Pakistan (8)
Palestyna (1)
Panama (1)
Paragwaj (3)
Peru (21)
Polska (750)
Portugalia (598)
Republika Czeska (658)
Republika Południowej Afryki (125)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Reunion (4)
Rosja (320)
Rumunia (505)
Salwador (1)
Senegal (18)
Serbia (34)
Sierra Leone (7)
Singapur (42)
Stany Zjednoczone (490)
Surinam (8)
Syria (57)
Szwajcaria (325)
Szwecja (1042)
Słowacja (482)
Słowenia (628)
Tadżykistan (76)
Tajlandia (15)
Tajwan (1)
Tanzania (12)
Togo (7)
Tunezja (74)
Turcja (173)
Turkmenistan (71)
Uganda (14)
Ukraina (184)
Urugwaj (6)
Uzbekistan (78)
Wenezuela (14)
Wietnam (18)
Wybrzeże Kości Słoniowej (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (5)
Węgry (688)
Włochy (1162)
Zambia (5)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (5)
Zjednoczone Królestwo (418)
Łotwa (495)

Język

Deutsch (7962)
English (10094)
Español (6343)
Français (7313)
Italiano (6342)
Polski (1920)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39974
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Norway moves toward the future of sustainable construction
The REZBUILD project organized a workshop in Oslo to inform about the refurbishment methodology that is going to be validated in a demo building located in Bertramjordet housing cooperative. The event is framed within the participative processes carried out in the project whic...
Programme: H2020
Record Number: 129275
Last updated on: 2018-04-22
Minor cereals offer major promise for organic farming
The potential benefits of less cultivated varieties of cereals are garnering more interest in a drive towards healthy nutrition.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Mniej popularne zboża nadzieją dla rolnictwa ekologicznego
Potencjalne zalety rzadziej uprawianych odmian zbóż budzą coraz większe zainteresowanie w związku z upowszechnianiem się zdrowego żywienia.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
I cereali minori, una grande promessa per l’agricoltura biologica
I potenziali benefici delle varietà di cereali meno coltivate stanno risvegliando l’interesse per un’alimentazione più sana.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les petites céréales se révèlent prometteuses pour l’agriculture biologique
Les bénéfices potentiels qui peuvent être tirés des variétés de céréales moins cultivées suscitent un intérêt marqué en vue d’une alimentation saine.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Grandes esperanzas para la agricultura ecológica gracias a los cereales menores
Las variedades de cereales que se cultivan menos están siendo objeto de un interés creciente de cara a lograr una nutrición más saludable.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Unternutzte Getreidearten beleben biologische Landwirtschaft
Die möglichen Vorteile von weniger angebauten Getreidearten erlangen ein immer höheres Interesse, da mehr Wert auf gesunde Ernährung gelegt wird.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 129266
Last updated on: 2018-04-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Menschliches Herz inspiriert Wellenenergiesystem zur Lieferung von grünem Strom
Wissenschaftler bewerten derzeit eine neue Technologie, bei der die Kraft des Ozeans genutzt wird, um sauberen und kostengünstigen Strom zu erzeugen.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 129162
Last updated on: 2018-04-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
How can the circular approach save our cities?
The state of the art findings on circular cities and their implementation at an urban level were highlighted in the conference on Circular Cities: Promoting Innovation in Urban Systems.
Record Number: 129233
Last updated on: 2018-04-11
High-risk research returns
How visionary technologies are shaping the future
Record Number: 129227
Last updated on: 2018-04-10
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę