Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (1080)

Dostawca treści

EC (1080)

Temat

Aspekty biznesowe (12)
Aspekty ekonomiczne (18)
Automatyzacja (72)
Badania Naukowe (828)
Bezpieczenstwo (24)
Bezpieczeństwo (12)
Biotechnologia (42)
Biotechnologia medyczna (48)
Budownictwo (12)
Edukacja i szkolenie (24)
Elektronika i mikroelektronika (36)
Etyka badań (18)
Gospodarka odpadami (6)
Informacje i media (30)
Inne technologie (54)
Inne zagadnienia dotyczace energii (18)
Innowacja i transfer technologii (12)
Koordynacja i wspólpraca (24)
Linie polityczne (84)
Matematyka i statystyka (90)
Medycyna i zdrowie (432)
Meteorologia (114)
Metodologia zarządzania projektami (24)
Metody pomiarowe (18)
Nanotechnologie i nanonauki (42)
Nauki biologiczne (473)
Nauki o ziemi (162)
Nauki społeczne i humanistyczne (300)
Ocena (18)
Ochrona przed promieniowaniem (18)
Ochrona srodowiska (204)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (114)
Oszczednosc energii (12)
Produkcja przemyslowa (12)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (217)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (54)
Robotyka (138)
Rolnictwo (66)
Rozszczepienie jadra atomowego (6)
Rozwój regionalny (6)
Technologia kosmiczna (49)
Technologia materialowa (48)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (222)
Technologie sieciowe (48)
Telekomunikacja (18)
Transport (42)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (48)
Zasoby morza i rybolówstwo (91)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (42)
Zatrudnienie (6)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (138)
Zrównoważony rozwój (30)
Zywnosc (42)

Kraj

Antarktyda (6)
Argentyna (6)
Australia (36)
Austria (48)
Belgia (60)
Brazylia (12)
Bułgaria (30)
Chiny (18)
Chorwacja (30)
Cypr (30)
Dania (36)
Egipt (6)
Estonia (30)
Finlandia (42)
Francja (78)
Grecja (48)
Hiszpania (36)
Indie (6)
Indonezja (6)
Irlandia (42)
Izrael (12)
Japonia (36)
Kanada (54)
Korea Południowa (6)
Litwa (30)
Luksemburg (30)
Malta (30)
Meksyk (6)
Mjanma/Birma (6)
Niderlandy (42)
Niemcy (126)
Norwegia (12)
Nowa Zelandia (6)
Polska (36)
Portugalia (30)
Republika Czeska (42)
Republika Południowej Afryki (12)
Rosja (12)
Rumunia (30)
Stany Zjednoczone (426)
Szwajcaria (36)
Szwecja (60)
Słowacja (30)
Słowenia (30)
Węgry (30)
Włochy (72)
Zjednoczone Królestwo (402)
Łotwa (30)

Język

Deutsch (180)
English (180)
Español (180)
Français (180)
Italiano (180)
Polski (180)

Advanced search

Results 1 - 10 of 1080
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Wissenschaft im Trend: Könnte der Klimawandel noch viel schlimmer sein als bisher angenommen?
Eine neue Studie wirft Zweifel an Klimamodellvorhersagen auf und zeigt, dass der Klimawandel viel schlimmer sein und dazu noch viel früher eintreten wird, als die meisten Menschen denken.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Trending Science: Could climate change be so much worse than we ever thought?
A new study casts doubt on climate model predictions by revealing that climate change will be much worse, much sooner than most people think.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wyznaczanie trendów w nauce: Czyżby zmiany klimatyczne były o wiele gorsze, niż myśleliśmy?
Nowe badanie poddaje w wątpliwość prognozy modeli klimatycznych, ujawniając, że zmiany klimatu będą znacznie gorsze i nadejdą znacznie szybciej, niż uważa większość ludzi.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tendenze scientifiche: I cambiamenti climatici potrebbero essere molto peggiori di quanto avessimo mai pensato?
Un nuovo studio mette in dubbio i modelli climatici di previsione rivelando che i cambiamenti climatici saranno molto peggiori e si verificheranno molto prima di quanto la maggior parte della gente pensi.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tendencias científicas: ¿Podría el cambio climático ser mucho peor de lo esperado?
Un estudio nuevo siembra dudas sobre los modelos de predicción climatológica al desvelar que el cambio climático será mucho peor y se producirá mucho antes de lo que nadie piensa.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tendances scientifiques: Le changement climatique pourrait-il être plus grave que nous ne le pensions?
Une nouvelle étude jette le doute sur les prédictions du modèle climatique en révélant que le changement climatique sera beaucoup plus grave et se produira beaucoup plus tôt que la plupart des gens ne le pensent.
Record Number: 129737
Last updated on: 2018-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wissenschaft im Trend: Könnte auf einem der Monde des Saturns Leben möglich sein?
Die Entdeckung komplexer Moleküle von einem der Monde des Saturns legt nahe, dass dort Leben möglich sein könnte.
Record Number: 129680
Last updated on: 2018-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Trending Science: Could one of Saturn’s moons support life?
The discovery of complex molecules from one of Saturn’s moons suggests that it could support life.
Record Number: 129680
Last updated on: 2018-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wyznaczanie trendów w nauce: Czy na jednym z księżyców Saturna mogłoby istnieć życie?
Odkrycie złożonych cząsteczek na jednym z księżyców Saturna wskazuje na to, że mogłoby na nim istnieć życie.
Record Number: 129680
Last updated on: 2018-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tendenze scientifiche: Una luna di Saturno potrebbe ospitare la vita.
La scoperta di molecole complesse su una delle lune di Saturno suggerisce che questo satellite potrebbe ospitare la vita.
Record Number: 129680
Last updated on: 2018-07-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-07-19
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę