Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (6)

Dostawca treści

EC (6)

Kraj

Szwajcaria (6)

Język

Deutsch (1)
English (1)
Español (1)
Français (1)
Italiano (1)
Polski (1)

Advanced search

Results 1 - 6 of 6
Results/page:
1
Nowy materiał przełomem w nośnikach magnetycznych
Nowy materiał perowskitowy opracowany przez unijnych naukowców zadecyduje o kształcie kolejnej generacji dysków twardych.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New material a breakthrough for magnetic data storage
New perovskite material developed by EU researchers is set to define the next generation of hard drives.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nuovo materiale rivoluziona la memorizzazione dei dati
Un nuovo materiale perovskite sviluppato da ricercatori dell’UE è destinato a definire la prossima generazione di hard drive.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nouveau matériau révolutionnaire pour le stockage magnétique des données
Le nouveau matériau à pérovskites mis au point par les chercheurs de l'UE devrait définir la prochaine génération de disques durs.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un material nuevo revolucionará el almacenamiento de datos magnéticos
Un nuevo material de perovskita desarrollado por científicos de la Unión Europea podría ser crucial para crear la nueva generación de discos duros.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Durchbruch bei magnetischer Datenspeicherung dank neuem Material
EU-Forscher entwickelten ein neues Perowskit-Material, das die nächste Festplattengeneration definieren wird.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
1
List retrieved on: 2018-10-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę