Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (54)

Dostawca treści

EC (54)

Język

Deutsch (9)
English (9)
Español (9)
Français (9)
Italiano (9)
Polski (9)

Advanced search

Results 1 - 10 of 54
Results/page:
12 3 4 5 6 > 
Genetischen Zusammenhängen bei der Entstehung von Lungenerkrankungen auf der Spur
Aufbauend auf EU-finanzierter Forschung haben Wissenschaftler genetische Eigenschaften identifiziert, die mit einem erhöhten Risiko für die Erkrankung an COPD einhergehen.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Odkrywanie genetycznych przesłanek rozwoju choroby płuc
Bazując na wynikach badań naukowych finansowanych ze środków UE, naukowcy zidentyfikowali cechy genetyczne, które zwiększają ryzyko zapadnięcia na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Los vínculos genéticos de la EPOC
Partiendo de investigaciones financiadas con fondos de la Unión Europea, se han encontrado rasgos genéticos que incrementan el riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scoprire i collegamenti genetici con lo sviluppo della pneumopatia
Basandosi su una ricerca finanziata dall’UE, alcuni scienziati hanno identificato i tratti genetici che fanno salire il rischio di sviluppare la broncopneumopatia cronica ostruttiva.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Uncovering genetic links to the development of pulmonary disease
Building on EU-funded research, scientists have identified genetic traits that heighten the risk of developing chronic obstructive pulmonary disease.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Révéler les liens génétiques du développement de la maladie pulmonaire
Grâce à des recherches financées par l'UE, les scientifiques ont identifié les traits génétiques qui augmentent le risque de développer la bronchopneumopathie chronique obstructive.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126850
Last updated on: 2017-03-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Valvole cardiache progettate al computer impiantate nelle pecore per la prima volta
Grazie alle simulazioni al computer, un team di ricercatori ha sviluppato valvole cardiache che si rigenerano e crescono con l’organismo.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129639
Last updated on: 2018-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Computer-designed heart valves implanted into sheep for the first time
Using computer simulations, researchers developed heart valves that regenerate and grow with the body.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129639
Last updated on: 2018-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des valves cardiaques conçues par ordinateur implantées pour la première fois chez un mouton
En recourant à des simulations informatiques, des chercheurs ont mis au point des valves cardiaques qui se régénèrent et se développent en même temps que le corps.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129639
Last updated on: 2018-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Komputerowo zaprojektowane zastawki po raz pierwszy wszczepione do serca owcy
Wykorzystując komputerowe symulacje, uczeni stworzyli zastawki serca, które regenerują się i rosną wraz z organizmem.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129639
Last updated on: 2018-06-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 > 
List retrieved on: 2018-09-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę