Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (12)

Dostawca treści

EC (12)

Język

Deutsch (2)
English (2)
Español (2)
Français (2)
Italiano (2)
Polski (2)

Advanced search

Results 1 - 10 of 12
Results/page:
12 > 
La découverte d'un réseau de gènes associé à l'épilepsie offre l'espoir de nouveaux traitements
Une nouvelle recherche soutenue par les projets IGENEE et EPITARGET, financés par l'UE, a découvert dans le cerveau un réseau de gènes spécifiques qui est associé à l'épilepsie, faisant naître l'espoir de pouvoir développer de nouveaux traitements contre cette maladie.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La scoperta di una rete di geni dell’epilessia potrebbe portare a nuove cure
Una nuova ricerca supportata dai progetti IGENEE ed EPITARGET, finanziati dall’UE, ha scoperto una specifica rete di geni nel cervello che è associata all’epilessia, facendo riaccendere la speranza di sviluppare nuove cure per questa malattia.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Odkrycie sieci genów padaczki budzi nadzieję na nowe terapie
W ramach nowych badań wspartych z budżetów finansowanych ze środków UE projektów IGENEE oraz EPITARGET odkryto powiązaną z padaczką sieć genów w mózgu, budząc nadzieję na opracowanie nowych terapii przeciw tej chorobie.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowy materiał przełomem w nośnikach magnetycznych
Nowy materiał perowskitowy opracowany przez unijnych naukowców zadecyduje o kształcie kolejnej generacji dysków twardych.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Esperanza contra la epilepsia gracias a una nueva red de genes
Una investigación nueva respaldada por los proyectos IGENEE y EPITARGET, financiados con fondos de la Unión Europea, ha conducido al descubrimiento de una red de genes en el encéfalo asociada con la epilepsia. El trabajo ofrece la esperanza de dar con tratamientos nuevos contr...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New material a breakthrough for magnetic data storage
New perovskite material developed by EU researchers is set to define the next generation of hard drives.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Discovery of an epilepsy gene network offers hope for new treatments
New research supported by the EU-funded IGENEE and EPITARGET projects has discovered a specific gene network in the brain that is associated with epilepsy, raising hopes that new treatments for the condition can be developed.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Die Entdeckung eines Epilepsie-Gennetzwerks lässt auf neue Behandlungen hoffen
Im Rahmen neuer Forschungen, die von den EU-geförderten Projekten IGENEE und EPITARGET unterstützt werden, entdeckte man ein spezifisches Gennetzwerk im Gehirn, das mit Epilepsie assoziiert wird und Hoffnung auf die Entwicklung neuer Behandlungsmöglichkeiten für die Erkrankung...
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126606
Last updated on: 2016-12-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nuovo materiale rivoluziona la memorizzazione dei dati
Un nuovo materiale perovskite sviluppato da ricercatori dell’UE è destinato a definire la prossima generazione di hard drive.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nouveau matériau révolutionnaire pour le stockage magnétique des données
Le nouveau matériau à pérovskites mis au point par les chercheurs de l'UE devrait définir la prochaine génération de disques durs.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126708
Last updated on: 2016-12-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 > 
List retrieved on: 2018-10-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę