Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (307)
Wydarzenie (153)

Dostawca treści

EC (288)
WIRE (172)

Temat

Aspekty biznesowe (30)
Aspekty ekonomiczne (21)
Badania Naukowe (388)
Bezpieczenstwo (13)
Biotechnologia (133)
Biotechnologia medyczna (78)
Budownictwo (4)
Edukacja i szkolenie (69)
Elektronika i mikroelektronika (4)
Etyka badań (17)
Informacje i media (23)
Inne technologie (11)
Innowacja i transfer technologii (70)
Koordynacja i wspólpraca (309)
Linie polityczne (77)
Matematyka i statystyka (2)
Medycyna i zdrowie (525)
Meteorologia (8)
Metody pomiarowe (12)
Nanotechnologie i nanonauki (14)
Nauki biologiczne (355)
Nauki o ziemi (5)
Nauki społeczne i humanistyczne (148)
Ocena (18)
Ochrona srodowiska (27)
Odnawialne zródla energii (6)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (94)
Prawa własności intelektualnej (12)
Prawodawstwo i przepisy (19)
Produkcja przemyslowa (23)
Prognozy (18)
Programy finansowania (101)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (9)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (15)
Rolnictwo (16)
Rozszczepienie jadra atomowego (3)
Rozwój regionalny (18)
Standardy (7)
Technologia kosmiczna (3)
Technologia materialowa (5)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (26)
Telekomunikacja (4)
Transport (3)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (48)
Zasoby morza i rybolówstwo (11)
Zatrudnienie (11)
Zrównoważony rozwój (6)
Zywnosc (25)

Język

Deutsch (48)
English (214)
Español (48)
Français (54)
Italiano (48)
Polski (48)

Advanced search

Results 1 - 10 of 460
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
The CULPRIT-SHOCK trial: breakthrough findings for the treatment of heart attack patients with cardiogenic shock
Heart attacks with cardiogenic shock represent a major European healthcare concern with mortality rates between 40-70%. So how can it be treated best? The breakthrough findings of the five-year long CULPRIT-SHOCK multi-center study give a clear answer to this question and even...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 130077
Last updated on: 2018-10-10
Un grupo de científicos desvela pistas para la prevención de las pandemias
Investigadores financiados por la Unión Europea han estudiado nuevas formas de detectar rápidamente patógenos infecciosos, como la rabia y la gripe, con el fin de prevenir pandemias.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Naukowcy odkrywają nowe wskazówki pomocne w zapobieganiu pandemiom
Finansowani ze środków UE naukowcy przeanalizowali nowe sposoby szybkiego wykrywania patogenów zakaźnych – takich jak wirusy wścieklizny i grypy – aby zapobiegać pandemiom.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des scientifiques dévoilent des indices pour prévenir les pandémies
Des chercheurs financés par l'UE ont examiné de nouveaux moyens pour détecter rapidement des agents pathogènes infectieux (comme la rage et la grippe) afin de prévenir les pandémies.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scientists uncover clues to prevent disease pandemics
EU-funded researchers have examined new ways of rapidly detecting infectious pathogens - such as rabies and influenza - in order to prevent pandemics.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wissenschaftler arbeiten an der Prävention von Pandemien
EU-finanzierte Forscher untersuchten neue Methoden zur schnellen Erkennung übertragbarer Krankheitserreger, wie etwa Tollwut- oder Grippeviren, um Pandemien verhindern zu können.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scienziati scoprono spunti importanti per prevenire le pandemie
Ricercatori finanziati dall’UE hanno studiato nuovi modi di rilevamento rapido dei patogeni infettivi – come quelli della rabbia e dell’influenza – al fine di prevenire le pandemie.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 125960
Last updated on: 2016-08-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un paso más hacia un fármaco autorizado contra la QA
La queratitis por Acanthamoeba (QA) es una enfermedad poco conocida que afecta a menos de 0,1 entre 10 000 ciudadanos europeos. Los datos actuales sugieren que su incidencia es cada vez mayor. Dado que se trata de un mercado demasiado pequeño para las empresas farmacéuticas, u...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128585
Last updated on: 2017-09-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un pas de plus vers un médicament homologué contre la kératite à Acanthamoeba
La kératite à Acanthamoeba (KA) est une maladie relativement peu connue qui affecte moins de 0,1 habitant de l'UE sur 10 000. Des preuves suggèrent cependant que son incidence augmente. Ce marché est trop restreint pour les entreprises pharmaceutiques, mais un consortium finan...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128585
Last updated on: 2017-09-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
One step closer to a licensed drug for AK
Acanthamoeba keratitis (AK) is a relatively unknown disease affecting less than 0.1 in 10 000 EU citizens. Yet evidence suggests that its incidence is increasing. Whilst the market is too small for pharmaceutical companies, an EU-funded consortium has successfully conducted a ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128585
Last updated on: 2017-09-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-10-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę