Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (305)
Wydarzenie (153)

Dostawca treści

EC (288)
WIRE (170)

Temat

Aspekty biznesowe (30)
Aspekty ekonomiczne (21)
Badania Naukowe (386)
Bezpieczenstwo (13)
Biotechnologia (133)
Biotechnologia medyczna (78)
Budownictwo (4)
Edukacja i szkolenie (69)
Elektronika i mikroelektronika (4)
Etyka badań (17)
Informacje i media (23)
Inne technologie (11)
Innowacja i transfer technologii (70)
Koordynacja i wspólpraca (308)
Linie polityczne (77)
Matematyka i statystyka (2)
Medycyna i zdrowie (523)
Meteorologia (8)
Metody pomiarowe (12)
Nanotechnologie i nanonauki (14)
Nauki biologiczne (353)
Nauki o ziemi (5)
Nauki społeczne i humanistyczne (148)
Ocena (18)
Ochrona srodowiska (27)
Odnawialne zródla energii (6)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (92)
Prawa własności intelektualnej (12)
Prawodawstwo i przepisy (19)
Produkcja przemyslowa (23)
Prognozy (18)
Programy finansowania (101)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (9)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14)
Rolnictwo (16)
Rozszczepienie jadra atomowego (3)
Rozwój regionalny (18)
Standardy (7)
Technologia kosmiczna (3)
Technologia materialowa (5)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (26)
Telekomunikacja (4)
Transport (3)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (48)
Zasoby morza i rybolówstwo (11)
Zatrudnienie (11)
Zrównoważony rozwój (6)
Zywnosc (25)

Język

Deutsch (48)
English (212)
Español (48)
Français (54)
Italiano (48)
Polski (48)

Advanced search

Results 1 - 10 of 458
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Golden Retriever helfen Wissenschaftlern bei der Nachverfolgung menschlicher Krankheitsgene
EU-finanzierte Forscher haben erfolgreich ein Gen identifiziert, das eine Hauterkrankung bei Hunden auslöst - und diese Ergebnisse könnten auch für Menschen relevant sein, die an derselben Erkrankung leiden. Ob beim Golden Retriever oder beim Menschen, die genetische Grundlage...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Golden retrievers help scientists track human disease genes
A team of EU-funded researchers has successfully identified a gene that triggers a skin disorder in dogs - and the findings could have implications for humans who also suffer from the condition. Whether it manifests in golden retrievers or in humans, the disease ichthyosis has...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Golden retrievers para identificar genes humanos responsables de enfermedades
Un equipo de científicos financiados con fondos europeos ha logrado identificar un gen que provoca una afección cutánea en perros, descubrimiento que puede resultar de utilidad para el tratamiento de personas con la misma dolencia. La ictiosis humana y la ictiosis canina posee...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Le golden retriever aide les scientifiques à détecter les gènes de maladies humaines
Une équipe de recherches de l'UE a identifié avec succès un gène déclenchant un trouble de la peau chez les chiens; les résultats pourraient avoir des implications pour les personnes qui souffrent également de cette maladie. Qu'elle se manifeste chez les golden retrievers ou c...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
I golden retriever aiutano gli scienziati a scovare i geni di una malattia umana
Un team di ricercatori finanziati dall'UE è riuscito a identificare un gene che scatena una malattia della pelle nei cani; la scoperta potrebbe avere delle implicazioni anche per gli esseri umani che soffrono della stessa malattia. Sia che si manifesti nei golden retriever o n...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Golden retrievery pomagają naukowcom śledzić geny chorób człowieka
Zespołowi naukowców finansowanemu ze środków unijnych udało się zidentyfikować gen, który wywołuje problemy skórne u psów i odkrycie to może mieć znaczenie również dla ludzi, którzy cierpią na tę samą chorobę. Niezależnie od tego, czy dotyka golden retrievery czy ludzi, chorob...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 34251
Last updated on: 2012-01-30
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New EU research project on the trail of chronic pain
Innsbruck Medical University coordinates 6 million euros research initiative
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 139627
Last updated on: 2013-10-01
Data rozpoczęcia: 2012-03-12, Data zakończenia: 2012-03-12
Programme: FP7
Record Number: 34199
Last updated on: 2012-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2012-03-12, Data zakończenia: 2012-03-12
Programme: FP7
Record Number: 34199
Last updated on: 2012-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2012-03-12, Data zakończenia: 2012-03-12
Programme: FP7
Record Number: 34199
Last updated on: 2012-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę