Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (66)
Wydarzenie (10)

Dostawca treści

EC (72)
WIRE (4)

Kraj

Austria (3)
Belgia (4)
Bułgaria (1)
Cypr (1)
Czechy (3)
Dania (3)
Estonia (3)
Finlandia (3)
Francja (3)
Grecja (9)
Hiszpania (3)
Irlandia (3)
Litwa (3)
Luksemburg (3)
Malta (3)
Niderlandy (9)
Niemcy (3)
Polska (3)
Portugalia (3)
Rumunia (1)
Szwecja (9)
Słowacja (2)
Słowenia (3)
Turcja (1)
Węgry (3)
Włochy (3)
Zjednoczone Królestwo (3)
Łotwa (3)

Język

Deutsch (12)
English (16)
Español (12)
Français (12)
Italiano (12)
Polski (12)

Advanced search

Results 1 - 10 of 76
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 > 
Elektronische Gesundheitsplattform verbessert Lebensweise älterer Menschen
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Demenz bei älteren Menschen sind häufig Folge von Risikofaktoren der jeweiligen Lebensweise. An dieser Stelle kann Prävention ansetzen – und ein EU-finanziertes Projekt bietet die entsprechende interaktive Onlineplattform dazu.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Platforma e-zdrowia przyczynia się do poprawy trybu życia osób starszych
Przypadki chorób układu krążenia (CVD) i demencji w populacji osób starszych są często wynikiem czynników ryzyka związanych z trybem życia. Stwarza to możliwości profilaktyki i właśnie na tę potrzebę pewien projekt finansowany przez UE odpowiada za pomocą interaktywnej platfor...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
e-Health platform to improve lifestyle for elderly
Cases of cardiovascular disease (CVD) and dementia in the senior population are often the result of lifestyle-related risk factors. This offers opportunities for prevention – a call to which one EU-funded project is responding with an interactive online platform.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Piattaforma di servizi sanitari online per migliorare lo stile di vita degli anziani
I casi di malattia cardiovascolare (CVD, cardiovascular disease) e demenza nella popolazione anziana sono spesso il risultato di fattori di rischio legati allo stile di vita. Si aprono di conseguenza delle opportunità di prevenzione, un appello a cui un progetto finanziato dal...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una plataforma de sanidad electrónica para mejorar el estilo de vida de los más mayores
Los casos de enfermedades cardiovasculares y demencia entre la población de mayor edad suelen deberse a factores de riesgo relacionados con el estilo de vida. De ahí que exista cierto margen para la prevención, justo lo que pretende un proyecto financiado con fondos europeos, ...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une plateforme de e-Santé pour améliorer la vie des personnes âgées
Les cas de maladies cardiovasculaires et de démence au sein de la population âgée sont souvent la conséquence de facteurs de risque liés au mode de vie. Cet état de fait offre des opportunités en matière de prévention, auxquelles un projet financé par l’UE tente de répondre gr...
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 129402
Last updated on: 2018-05-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Multisource Financing for Clusters in the New Programming Period: Mutual Funds and Diversification - Competence autonomy - Measurability
Data rozpoczęcia: 2014-01-20, Data zakończenia: 2014-01-21
The financial perspective for 2014-2020 gives direct chances for grants supporting cooperation of enterprises within a cluster. ERDF, COSME and Horizon 2020 are only some of the available instruments for financing projects.
Programme: FP7
Record Number: 141147
Last updated on: 2013-11-18
UKRO Proposal Writing for FP7! – Registration Now OPEN
Data rozpoczęcia: 2007-01-29, Data zakończenia: 2007-02-02
The UK Research Office (UKRO) is pleased to announce that registration to its "Proposal writing sessions for FP7" is now open!
Programme: REG-KNOWREG
Record Number: 112005
Last updated on: 2007-01-09
FP7 Turkey Forum - 4
[WYDARZENIE] FP7 Turkey Forum - 4
Data rozpoczęcia: 2007-10-22
The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and her partners are organising “7th Framework Programme Turkey Forum - 4” on October 22nd, 2007 in Ankara.
Programme: FP7
Record Number: 115492
Last updated on: 2007-10-09
UK Research Office (UKRO) Annual Conference 2008
Data rozpoczęcia: 2008-06-26, Data zakończenia: 2008-06-27
UKRO is pleased to announce that registration for the 2008 Annual Conference, which will take place at Loughborough University on 26 and 27 June, is now open. The Conference will include sessions on Framework Programme 7, as well as on a number of other, non-Framework Programm...
Programme: FP7
Record Number: 117239
Last updated on: 2008-04-10
12 3 4 5 6 7 8 > 
List retrieved on: 2018-12-13
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę