Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (146)
Wydarzenie (1)

Dostawca treści

EC (138)
WIRE (9)

Temat

Aspekty biznesowe (1)
Aspekty ekonomiczne (1)
Automatyzacja (13)
Badania Naukowe (167)
Bezpieczenstwo (13)
Bezpieczeństwo (1)
Biopaliwa (1)
Biotechnologia (5)
Biotechnologia medyczna (18)
Biotechnologia rolna (1)
Budownictwo (13)
Edukacja i szkolenie (13)
Elektronika i mikroelektronika (49)
Etyka badań (13)
Gospodarka odpadami (1)
Informacje i media (25)
Inne technologie (7)
Innowacja i transfer technologii (7)
Koordynacja i wspólpraca (19)
Linie polityczne (13)
Magazynowanie energii i transport energii (14)
Materialy referencyjne (1)
Medycyna i zdrowie (78)
Meteorologia (24)
Metodologia zarządzania projektami (1)
Metody pomiarowe (6)
Nanotechnologie i nanonauki (42)
Nauki biologiczne (64)
Nauki fizyczne i inżynieria (2)
Nauki o ziemi (13)
Nauki społeczne i humanistyczne (79)
Ocena (7)
Ochrona przed promieniowaniem (1)
Ochrona srodowiska (19)
Odnawialne zródla energii (20)
Odpady radioaktywne (1)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (37)
Oszczednosc energii (8)
Paliwa kopalne (1)
Prawa własności intelektualnej (1)
Prawodawstwo i przepisy (1)
Produkcja przemyslowa (24)
Prognozy (1)
Programy finansowania (1)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (49)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (43)
Robotyka (37)
Rolnictwo (13)
Rozwój regionalny (7)
Standardy (1)
Technologia kosmiczna (7)
Technologia materialowa (60)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (55)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (1)
Technologie sieciowe (13)
Telekomunikacja (13)
Transport (1)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (7)
Zasoby morza i rybolówstwo (7)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (7)
Zatrudnienie (1)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (13)
Zrównoważony rozwój (13)
Zywnosc (25)

Kraj

Austria (12)
Belgia (7)
Chiny (1)
Finlandia (12)
Francja (18)
Hiszpania (21)
Irlandia (7)
Niemcy (25)
Szwajcaria (6)
Węgry (1)
Zjednoczone Królestwo (49)

Język

Deutsch (23)
English (32)
Español (23)
Français (23)
Italiano (23)
Polski (23)

Advanced search

Results 1 - 10 of 147
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
El vínculo entre la muerte de las supernovas y el nacimiento de estrellas
Hasta ahora se pensaba que las moléculas y el polvo se destruían por completo en las explosiones de las supernovas, una afirmación que acaba de ser desmentida por un equipo de científicos.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Asche zu Asche, aber nicht Staub zu Staub: der Zusammenhang zwischen Supernovae und der Geburt neuer Sterne
Bislang dachte man, dass bei mächtigen Supernova-Explosionen alle vorhandenen Moleküle und Staubpartikel restlos vernichtet würden. Nun konnten Wissenschaftler jedoch erstmals nachweisen, dass dies nicht der Fall ist.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ashes-to-ashes but not quite dust-to-dust, as supernovae death reveals link to stars’ birth
It was previously thought that molecules and dust would be completely obliterated by the tremendous explosions of supernovae. Yet, for the first time, scientists have discovered that this is not actually the case.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un lien est établi entre la mort des supernovas et la naissance des étoiles
On pensait jusqu'à présent que les molécules et la poussière disparaissaient complètement dans les explosions gigantesques des supernovas. Pour la première fois, des scientifiques découvrent qu'en réalité ce n'est pas le cas.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Cenere alla cenere, ma non polvere alla polvere, la morte della supernova è legata alla nascita delle stelle
In precedenza si pensava che le molecole e la polvere fossero completamente annientate dalle tremende esplosioni delle supernova. Eppure, per la prima volta, gli scienziati hanno scoperto che non è proprio così.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Prochem jesteś, ale nie do końca w proch się obrócisz – śmierć supernowej ujawnia związek z jej narodzinami
Dotychczas uważano, że cząsteczki i pył ulegały całkowitemu zniszczeniu przez potężne wybuchy supernowych. Po raz pierwszy naukowcy odkryli, że tak jednak nie jest.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128587
Last updated on: 2017-09-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Von chemischer Reaktion bis hin zu lebenden Zellen – Was hat die Entwicklung des frühen Lebens auf der Erde angestoßen?
Chemiker in München haben nachgewiesen, dass der Wechsel von nassen und trockenen Bedingungen auf der Urerde möglicherweise ausgereicht hat, um die präbiotische Synthese von RNA-Nukleosiden auszulösen, die in allen Lebensbereichen zu finden ist.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128853
Last updated on: 2018-02-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De una reacción química a las células vivas: ¿qué inició la vida primitiva en la Tierra?
Unos químicos de Múnich han demostrado que la alternancia de condiciones de humedad y sequedad en la Tierra primitiva podrían haber iniciado la síntesis prebiótica de los nucleósidos de ácido ribonucleico (ARN) presentes en todos los dominios de la vida.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128853
Last updated on: 2018-02-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
From chemical reaction to living cells – what kicked off the development of early life on earth?
Chemists based in Munich have demonstrated that the alternation in wet and dry conditions on early Earth could have been enough to kick off the prebiotic synthesis of the RNA nucleosides found in all domains of life.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128853
Last updated on: 2018-02-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De la réaction chimique à l’émergence de la première forme de vie: comment est apparue la vie sur terre?
Des chimistes de Munich ont montré qu’une alternance de cycles secs et humides sur la Terre primitive aurait suffi à déclencher la synthèse prébiotique des nucléosides de l’ARN présents dans tous les domaines du vivant.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128853
Last updated on: 2018-02-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-02-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę