Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (2)

Kategoria

Inne (2)

Dostawca treści

EC (2)

Język

Deutsch (1)
English (1)

Advanced search

Results 1 - 2 of 2
Results/page:
1
A very important feature of CORDIS is the ongoing process of regular quality checks and updating of the databases. A recent milestone was achieved by a significant update and extension of the CORDIS RTD-Projects database. RTD-Projects now covers more than 25,000 projects carr...
Programme: FP3-HCM
Record Number: 4477
Last updated on: 1995-07-06
Available languages: DE, EN
CORDIS beschäftigt sich intensiv mit der laufenden Qualitätsüberprüfung und Aktualisierung seiner Datenbanken. Kürzlich wurde ein neuer Meilenstein erreicht: Die Datenbank RTD-Projects wurde gründlich aktualisiert und erweitert. RTD-Projects enthält jetzt mehr als 25.000 Eintr...
Programme: FP3-HCM
Record Number: 4477
Last updated on: 1996-07-24
Available languages: DE, EN
List retrieved on: 2018-12-14
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę