Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (6)

Dostawca treści

EC (6)

Język

Deutsch (1)
English (1)
Español (1)
Français (1)
Italiano (1)
Polski (1)

Advanced search

Results 1 - 6 of 6
Results/page:
1
CORDIS-RP6-Projektprofile für alle Themenbereiche aktualisiert
CORDIS, der Informationsdienst der Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung, hat seinen Dienst "Find a project" (Projektsuche) des Sechsten Rahmenprogramms für Forschung (RP6) mit neuen Projektprofilen zu allen Aktivitätsbereichen des Programms aktualisiert. Nun sind über ...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
CORDIS FP6 project profiles updated for all themes
CORDIS, the Community Research and Development Information Service, has updated its 'Find a project' service for the Sixth Framework Programme for research (FP6) with new project profiles from all the programme's activity areas. There are now over 2,000 project fact sheets...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Actualización del servicio de CORDIS de búsqueda de proyectos del VI Programa Marco
CORDIS, el Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo ha actualizado el servicio "Find a project" del VIPM programa marco de investigación, integrando nuevos perfiles de proyectos relacionados con todas las áreas de actividad del programa. Existen e...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
CORDIS: mise à jour des profils des projets menés au titre du 6e PC couvrant toutes les thématiques
CORDIS, le service d'information communautaire sur la recherche et le développement, vient de mettre à jour le service "Find a project" (Trouver un projet) qu'il propose au titre du Sixième programme-cadre de recherche (6e PC) en ajoutant de nouveaux profils de projets couvran...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
CORDIS: aggiornati i profili dei progetti del 6PQ di tutti i settori
CORDIS, il servizio di informazione comunitario in materia di ricerca e sviluppo, ha aggiornato il servizio "Cercare un progetto" del Sesto programma quadro di ricerca (6PQ) con nuovi profili di progetti per tutti i settori di attività del programma. Sono ora disponibili olt...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Profile projektow 6. PR w serwisie CORDIS zaktualizowane we wszystkich obszarach tematycznych
CORDIS, wspólnotowy serwis informacyjny dotyczący badań i rozwoju, dokonał aktualizacji działu "Znajdź projekt" o nowe profile projektów ze wszystkich obszarów działań szóstego programu ramowego (6. PR). Obecnie dostępnych jest ponad 2000 profili projektów, zawierających inf...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 23957
Last updated on: 2005-06-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
1
List retrieved on: 2018-07-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę