Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (164)
Wydarzenie (100)

Dostawca treści

EC (252)
WIRE (12)

Język

Deutsch (42)
English (52)
Español (42)
Français (44)
Italiano (42)
Polski (42)

Advanced search

Results 1 - 10 of 264
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
I 27 Stati membri insieme in un progetto per i geo-rischi
Presto si conosceranno meglio le conseguenze dei geo-rischi - come le inondazioni e le eruzioni vulcaniche - sulla vita quotidiana, grazie a un nuovo progetto finanziato dall'UE che coinvolge tutti i 27 Stati membri e che è appena stato avviato. "PANGEO" (Enabling access to ...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Komisja i prezydencja szukają nowego porozumienia w sprawie Galileo
Niemiecka prezydencja Rady UE zaapelowała o zmianę podejścia do europejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, wobec braku porozumienia partnerów Wspólnego Przedsiębiorstwa Galileo w sprawie realizacji projektu. Planowana sieć 30 satelitów Galileo ma nadawać sygnały r...
Programme: FP6-AEROSPACE
Record Number: 27660
Last updated on: 2007-05-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Todos los Estados miembros al unísono en un proyecto contra los peligros geológicos
Gracias a un nuevo proyecto financiado con fondos de la Unión Europea en el que participan los 27 Estados miembros, se obtendrá un conocimiento más preciso de la forma en la que influyen en la vida diaria peligros geológicos como inundaciones o volcanes. PANGEO («Creación de...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wszystkie 27 państw członkowskich w projekcie dot. geozagrożeń
Wpływ geozagrożeń takich jak powodzie i aktywność wulkaniczna na nasze codzienne życie zostanie wkrótce lepiej poznany dzięki nowemu, właśnie rozpoczętemu i finansowanemu ze środków unijnych projektowi, w którym biorą udział wszystkie 27 państw członkowskich. W ramach projek...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les 27 États membres réunis dans le cadre d'un projet sur les géorisques
L'impact des risques géographiques tels que les inondations et les volcans sur notre vie quotidienne sera bientôt mieux compris grâce à un nouveau projet financé par l'UE et impliquant les 27 États membres qui vient juste de commencer. Le projet PANGEO («Enabling access to g...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Projekt zu Georisiken mit allen 27 Mitgliedstaaten
Dank eines neuen EU-finanzierten Projekts, an dem alle 27 Mitgliedstaaten teilnehmen und das soeben gestartet wurde, werden wir bald mehr über die Auswirkungen von Umweltkatastrophen wie Überschwemmungen und Vulkanausbrüche auf unser tägliches Leben wissen. Mit dem Projekt "...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
All 27 Member States in on geohazards project
The impact of geohazards such as flooding and volcanoes on our everyday lives will soon be better understood, thanks to a new EU-funded project involving all 27 Member States, which has just got up and running. 'PANGEO' (Enabling access to geological information in support of...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 33379
Last updated on: 2011-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowy projekt unijny ma ratować życie podczas klęsk żywiołowych
W ramach nowego projektu finansowanego ze środków unijnych opracowywany jest system, który będzie ratować życie i ograniczać szkody w mieniu oraz środowisku w następstwie klęsk żywiołowych. Dwuletni projekt o nazwie GEO-PICTURES (GMES [Globalny Monitoring Środowiska i Bezpiecz...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 32073
Last updated on: 2010-05-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuevo proyecto comunitario para salvar vidas tras catástrofes
Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto comunitario que se propone desarrollar un sistema para salvar vidas y mitigar los daños materiales y ambientales provocados por catástrofes. El proyecto, de dos años de duración, se denomina GEO-PICTURES («Vigilancia Mundial del Medio A...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 32073
Last updated on: 2010-05-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nouveau projet financé par l'UE pour sauver des vies après les catastrophes
Un nouveau projet financé par l'UE développe un système qui aidera à sauver des vies et à atténuer les dégâts causés aux biens et à l'environnement à la suite de catastrophes. Ce projet de deux ans est baptisé GEO-PICTURES («GMES [Global Monitoring for Environment and Security...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 32073
Last updated on: 2010-05-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-07-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę