Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (18)
Wydarzenie (6)

Kategoria

Postępy naukowe (18)
Wydarzenia (6)

Dostawca treści

EC (24)

Język

Deutsch (4)
English (4)
Español (4)
Français (4)
Italiano (4)
Polski (4)

Advanced search

Results 1 - 10 of 24
Results/page:
12 3 > 
Un réseau européen étudie les causes des arrêts cardiaques soudains pour aider à la prévention et au traitement
Les scientifiques de toute l’Europe s’emploient à créer une importante base de données des cas d’arrêts cardiaques soudains pour améliorer les soins prodigués directement aux patients.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ogólnoeuropejska sieć bada przyczyny nagłego zatrzymania krążenia, aby poprawić profilaktykę i leczenie
Naukowcy z całej Europy tworzą obszerną bazę danych dotyczących przypadków nagłego zatrzymaniach krążenia w celu poprawy bezpośredniej opieki nad pacjentami.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU-wide network explores sudden cardiac arrest causes to help prevention and treatment
Scientists across Europe are creating a large database of sudden cardiac arrest cases to improve direct patient care.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una rete a livello dell'UE studia le cause improvvise dell'arresto cardiaco per contribuire alla prevenzione e alla cura
Un gruppo di scienziati provenienti da tutta Europa sta creando un ampio database di casi di arresto cardiaco improvviso per migliorare l'assistenza diretta ai pazienti.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una red paneuropea estudia qué provoca la parada cardiaca súbita para ayudar a su prevención y tratamiento
Científicos de toda Europa trabajan en la creación de una gran base de datos sobre casos de parada cardiaca súbita para mejorar la asistencia sanitaria directa.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU-weites Netzwerk untersucht Ursachen für plötzlichen Herzstillstand, um Prävention und Behandlungen zu unterstützen
Wissenschaftler aus ganz Europa erstellen eine umfassende Datenbank mit Fällen von plötzlichem Herzstillstand, um die direkte Patientenversorgung zu verbessern.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 129318
Last updated on: 2018-04-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Martinican blood donors help shed new light on the Zika virus
Results from a large study of volunteer blood donors in Martinique during the 2016 Zika virus outbreak - which according to state health authorities affected 568 pregnant women - are now in. They provide a precise follow-up of incident cases and seroprevalence but also importa...
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 126833
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Donantes de sangre de Martinica contribuyen al estudio del virus del Zika
Acaban de publicarse los resultados de un estudio de grandes dimensiones realizado a partir de donaciones de sangre voluntarias en Martinica durante el brote del virus del Zika en 2016, el cual, según las autoridades sanitarias, afectó a 568 mujeres embarazadas. En el estudio ...
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 126833
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Blutspender von der Insel Martinique helfen bei der Erforschung des Zika-Virus
Seit neuestem liegen die Ergebnisse einer groß angelegten Studie vor, in der freiwillige Blutspender von der Insel Martinique untersucht wurden. Die Forschungsarbeit wurde während des Ausbruchs des Zika-Virus durchgeführt, von dem im Jahr 2016 laut staatlicher Behörden 568 sch...
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 126833
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Dawcy krwi z Martyniki pomagają rzucić więcej światła na wirus Zika
Dostępne są już wyniki zakrojonego na szeroką skalę badania dawców krwi na Martynice, prowadzonego podczas wybuchu w 2016 r. epidemii wirusa Zika, którym wedle danych państwowej służby zdrowia zakażonych zostało 568 ciężarnych kobiet. Nie tylko precyzyjnie opisują obserwację p...
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 126833
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2018-05-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę