Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (2528)
Wydarzenie (1009)

Dostawca treści

EC (3459)
WIRE (78)

Program

Kraj

Albania (1)
Australia (33)
Austria (95)
Belgia (278)
Botswana (6)
Bośnia i Hercegowina (1)
Brazylia (18)
Bułgaria (21)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (1)
Chiny (18)
Chorwacja (29)
Cypr (18)
Dania (59)
Estonia (28)
Finlandia (79)
Francja (409)
Grecja (84)
Gujana (6)
Hiszpania (309)
Indie (12)
Irlandia (105)
Islandia (16)
Izrael (48)
Japonia (43)
Kambodża (6)
Kanada (62)
Korea Południowa (12)
Kuba (6)
Litwa (20)
Luksemburg (21)
Malezja (6)
Malta (16)
Namibia (6)
Niderlandy (292)
Niemcy (629)
Norwegia (34)
Nowa Zelandia (6)
Polska (78)
Portugalia (119)
Republika Czeska (34)
Republika Południowej Afryki (6)
Rosja (9)
Rumunia (22)
Rwanda (6)
Serbia (2)
Stany Zjednoczone (244)
Szwajcaria (105)
Szwecja (255)
Słowacja (28)
Słowenia (28)
Tajwan (6)
Turcja (12)
Ukraina (8)
Wyspy Owcze (1)
Węgry (59)
Włochy (252)
Zjednoczone Królestwo (168)
Łotwa (15)

Język

Deutsch (577)
English (655)
Español (577)
Français (577)
Italiano (577)
Polski (574)

Advanced search

Results 1 - 10 of 3537
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Nanoparticles against Alzheimer’s: EU Research Project B-SMART Achieves First Results
New RNA therapeutics address the direct cause of neurodegenerative diseases
Programme: H2020
Record Number: 129291
Last updated on: 2018-04-22
Gdy mózg każe iść, sparaliżowane szczury wykonują polecenie
Szczury z porażeniem nóg uczą się znów samodzielnie chodzić. Naukowcy już wiedzą, jak to możliwe.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Il cervello dice di camminare e i topi paralizzati obbediscono
Topi paraplegici imparano a camminare di nuovo senza aiuti. Un gruppo di scienziati scopre il perché.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
The brain says walk, and paralysed rats obey
Paraplegic rats learn to walk again unaided. Scientists discover why.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
El encéfalo ordena andar y ratas parapléjicas obedecen
Unas ratas parapléjicas han aprendido a andar de nuevo sin ayudas. Los científicos responsables explican cómo.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Das Gehirn sagt laufen, und gelähmte Ratten gehorchen
Paraplegische Ratten lernen wieder zu laufen, ohne Hilfe zu benötigen. Wissenschaftler finden heraus, warum das so ist.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Le cerveau ordonne de marcher et les rats paralysés obéissent
Des rats paraplégiques réapprennent à marcher sans aide. Et les scientifiques ont découvert pourquoi.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 129182
Last updated on: 2018-04-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
RELENT - new approach for a safer and more effective treatment of patients who suffer from autoimmunity
The central question in RELENT is: Given the increasing number of treatment options becoming available, how can we determine which treatment is best for which patient? The new RELENT video gives an overview over the RELENT project, its content and vision from the perspective ...
Programme: H2020
Record Number: 129079
Last updated on: 2018-03-22
Genmodifizierte Ratten – die Schädlingsbekämpfung des 21. Jahrhunderts?
Altes englisches Sprichwort? Moderne Sage? In der Regel sehen sich Menschen jedenfalls nervös um, wenn sie von der Faustregel hören, nach der man nie mehr als zwei Meter von einer Ratte entfernt sei. Seitdem wir uns in Siedlungen niederließen und so genau die Umgebungen schufe...
Programme: FP6-POLICIES
Record Number: 128783
Last updated on: 2018-01-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Genetically mutated rats could be a 21st century form of pest control
Old adage? Urban myth? Either way the saying ‘You are never further than two metres from a rat’ tends to make people look around themselves nervously. Since our move into settlements first gave rats the environment they needed to thrive, we’ve been battling their numbers – for...
Programme: FP6-POLICIES
Record Number: 128783
Last updated on: 2018-01-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-04-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę