Skip to main content

Programme Category

Program

Article available in the folowing languages:

Ustanowieniu „katedr EPB” (ang. „ERA chairs”)


Ustanowieniu „katedr EPB” (ang. „ERA chairs”)


w celu przyciągnięcia wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich do instytucji dysponujących wyraźnym potencjałem doskonałości badawczej, aby pomóc tym instytucjom w pełni uwolnić ich potencjał i stworzyć tym samym równe warunki działania w zakresie badań naukowych i innowacji w EPB. Należy zbadać możliwość synergii z działalnością Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.