Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Programy
  • Program szczegółowego "Możliwości", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
FP7

FP7-CAPACITIES - Program szczegółowego "Możliwości", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

Program ramowy

FP7

Poprzedni program

FP6-STRUCTURING

Finansowanie programu

EUR 4 097 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

2006/974/EC z 2006-12-19

Najlepsze zaplecze naukowo-techniczne dla najlepszych naukowcówCelem programu „Możliwości” jest optymalizacja wykorzystania i rozwoju infrastruktur badawczych, przy jednoczesnym podnoszeniu potencjału innowacyjnego MŚP pozwalającego im w pełni korzystać z badań naukowych. Zadaniem programu jest wspieranie regionalnych klastrów badawczych oraz uwolnienie potencjału badawczego w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE. Wsparcie ma być ukierunkowane na działania horyzontalne i środki wspierające współpracę międzynarodową. Wreszcie, inicjatywy podejmowane w ramach programu „Możliwości” powinny zbliżyć do siebie europejskie społeczeństwo i naukę.

Program „Możliwości” realizowany będzie w sześciu obszarach:• infrastruktury badawcze;
• badania na rzecz MŚP;
• regiony wiedzy i wsparcia dla regionalnych klastrów badawczych;
• potencjał badawczy w Regionach Konwergencji;
• nauka w społeczeństwie;
• współpraca międzynarodowa.;


Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę