Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

FP7-EURATOM-FUSION - EURATOM: Fusion Energy Research

Program ramowy

FP7

Poprzedni program

FP6-EURATOM-FUSION

Kolejny program

H2020-Euratom-1.

Finansowanie programu

EUR 1 947 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

2006/976/EC z 2006-12-19

BADANIA NAD ENERGIĄ SYNTEZY JĄDROWEJ


CEL OGÓLNY


Opracowywanie podstaw naukowych dla budowy prototypowych reaktorów dla bezpiecznych, trwałych, przyjaznych dla środowiska i ekonomicznie opłacalnych elektrowni oraz budowa ITER jako najważniejszy krok w tym kierunku.

DZIAŁANIA


1. REALIZACJA ITER


Wspólnota jako gospodarz projektu ponosi szczególną odpowiedzialność w ramach organizacji ITER i odgrywa pierwszoplanową rolę, w szczególności w odniesieniu do zarządzania międzynarodową organizacją ITER, zarządzania i rekrutacji pracowników oraz ogólnego wsparcia technicznego i administracyjnego.
Udział Wspólnoty jako strony projektu ITER obejmie dalszy wkład w budowę urządzeń i instalacji niezbędnych w lokalizacji ITER oraz wsparcie dla projektu w trakcie budowy.
Działania B+R wspierające budowę ITER będą prowadzone przez zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej oraz przedsiębiorstwa europejskie. Będą one obejmowały opracowywanie i testowanie komponentów oraz systemów.

2. B+R NA RZECZ PRZYGOTOWANIA FUNKCJONOWANIA ITER


Ukierunkowany program w zakresie fizyki i technologii posłuży konsolidacji decyzji w sprawie projektu ITER oraz przygotowaniu szybkiego uruchomienia ITER. Zostanie wykonany poprzez skoordynowane eksperymenty, prace teoretyczne oraz modele wykorzystujące instalacje JET i inne urządzenia odpowiednie do przeprowadzania doświadczeń i obliczeń. Program zapewni Europie niezbędny wpływ na realizację projektu ITER oraz przygotuje mocną pozycję Europy w jego wykorzystaniu.

3. OGRANICZONE DZIAŁANIA TECHNOLOGICZNE NA RZECZ PRZYGOTOWANIA DEMO


Zrzeszenia na rzecz syntezy jądrowej oraz przemysł będą nadal rozwijały kluczowe technologie i materiały wymagane do udzielenia zezwolenia elektrowni DEMO oraz jej budowy i funkcjonowania w celu przetestowania ich w ITER oraz wypracowania przez przemysł europejski takiej pozycji technologicznej, która umożliwi mu budowę DEMO oraz rozwijanie przyszłych elektrowni termojądrowych.

4. DZIAŁANIA B+R W DŁUŻSZYM OKRESIE


Na podstawie działań dotyczących w szczególności projektów ITER oraz DEMO w ramach programu syntezy jądrowej będą rozwijane kompetencje oraz podstawy naukowe w dziedzinach, które są strategicznie istotne dla przyszłych elektrowni termojądrowych. Działania badawcze tego rodzaju ułatwią techniczną wykonalność oraz zwiększą ekonomiczną opłacalność energii syntezy jądrowej.

5. ZASOBY LUDZKIE, EDUKACJA I SZKOLENIE – BUDOWANIE „POKOLENIA ITER”


Odpowiednie zasoby ludzkie oraz intensywna współpraca w ramach obszaru tematycznego poświęconego syntezie jądrowej zarówno w celu zaspokojenia natychmiastowych, jak i średniookresowych potrzeb ITER, a także w perspektywie dalszego rozwoju syntezy jądrowej.
Budowa ITER w Europie w międzynarodowych ramach zapewnionych przez organizację ITER będzie stanowić element nowych infrastruktur badawczych o ważnym wymiarze europejskim.

7. TRANSFER TECHNOLOGII, ZAANGAŻOWANIE PRZEMYSŁU I INNOWACJE


Projekt ITER wymagać będzie nowej i bardziej elastycznej struktury organizacyjnej, tak by umożliwić szybki transfer wypracowywanych w jego ramach innowacji i postępu technologicznego na potrzeby przemysłu, umożliwiając tym samym wzrost konkurencyjności europejskiego przemysłu.
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę