European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Saturated bioisosteres of benzene and their application in drug design

Opis projektu

Nowe nasycone bioizostery benzenu

Współczesna chemia medyczna wykorzystuje tylko niewielką przestrzeń chemiczną, a większość leków ukierunkowanych na białka składa się z cząsteczek organicznych zawierających fenyle. Pomimo możliwości identyfikacji bezpiecznych związków poza konwencjonalną chemią leków metodologia syntezy chemicznej na potrzeby opracowywania nowych związków jest ograniczona. Zespół finansowanego ze środków UE projektu BENOVELTY zajmie się syntezą nowych nasyconych bioizosterów pierścieni benzenowych. Naukowcy włączą te struktury do znanych leków przeciwzapalnych, przeciwwirusowych i przeciwnadciśnieniowych, zastępując nimi fragment pierścienia benzenowego. Kluczowym celem jest poszerzenie przestrzeni chemicznej leków i wygenerowanie nieobjętych patentami analogów o ulepszonych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych.

Cel

More than 500 of all existing drugs are phenyl-containing organic molecules. During the recent years, however, pharmaceutical companies struggle to deliver novel drugs to the market, because of the lack of innovative practical approaches towards novel drug-like “chemical space.” In this project, we will address this issue by developing novel saturated bioisosteres for ortho- and meta-substituted benzenes, and incorporate them into several known drugs (intiinflamatory Aceclofenac, antiviral Tipranavir, antihypertensive Oxprenolol, etc) to provide novel patent-free analogues with improved physico-chemical and biological properties.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

ENAMINE LIMITED LIABILITY COMPANY,RESEARCH AND PRODUCTION ENTERPRISE
Wkład UE netto
€ 1 997 500,00
Adres
78 WINSTON CHURCHILL STR
02094 KYIV
Ukraina

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 997 500,00

Beneficjenci (1)