Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Facing Adiposity in personalizing Treatment of Breast Cancer Patients

Opis projektu

Powiązanie między masą ciała i ryzykiem zachorowania na raka piersi

U kobiet z nadwagą występuje wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi w okresie postmenopauzalnym. Jednak dokładny związek między rakiem piersi a masą ciała pozostaje nieznany. Zespół finansowanego ze środków ERBN projektu FAT-BC zbada, czy wyższe otłuszczenie wspomaga wzrost i przeżywalność nowotworów. Naukowcy w szczególności zbadają powiązania między otyłością pacjentki a genomicznymi i transkryptomicznymi cechami guza u kobiet chorych na raka piersi. Opierając się na różnych parametrach dotyczących pacjentki i otłuszczenia piersi, przygotują też kompleksowy atlas guzów piersi obejmujący dwa najczęściej występujące podtypy histologiczne tego nowotworu. Uzyskane dane zostaną udostępnione za pośrednictwem portalu internetowego.

Cel

One out of 8 women develops breast cancer (BC) in her lifetime and 1 out of 2 is overweight or obese in industrialized countries. While heavier women have an increased risk of developing BC and heavier BC patients present with worse disease characteristics, BC is so far still treated regardless of patient adiposity because of the limited knowledge accumulated so far.

I hypothesize that increased adiposity provides a different ‘soil’ for the tumor cells (the 'seeds') to grow, potentially leading to biological peculiarities of the tumor cells and the cells from the tumor microenvironment. To investigate this hypothesis, I will firstly study the associations between patient adiposity and the genomic and transcriptomic features of the bulk tumor in >2.700 BC patients (FATomics). Secondly, I will complement these findings at the single cell level by creating a comprehensive atlas of BC according to various patient and mammary adiposity measures for the two most common BC histological subtypes (FATlas). Special attention will be given to the mammary fat cells, the adipocytes, and how these help tumor cells to grow and affect treatment efficacy. State-of-the-art technologies such as single-nuclei RNA sequencing, spatial protein visualization and digital pathology will be applied. Thirdly, the FATlas data will be shared with the scientific community through a web-based dataportal (FATshare). Finally, using samples from a prospective in-house clinical trial, I will investigate whether adiposity-associated features are associated with anti-proliferative and/or immune response to immunotherapy and endocrine therapy (FATrial).

FAT-BC integrates complementary and multidisciplinary approaches with state-of-the-art technologies and will build upon my expertise in BC biology. The results should lead to the identification of potential strategies to tailor BC treatment according to adiposity, a still unmet clinical need in the context of personalized medicine.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Wkład UE netto
€ 1 998 620,00
Adres
OUDE MARKT 13
3000 Leuven
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Vlaams-Brabant Arr. Leuven
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 998 620,00

Beneficjenci (1)