European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Cellular and molecular regulators of the pleiotropic activities of gamma delta T cells in the tumor microenvironment

Opis projektu

Wzajemne oddziaływania układu odpornościowego w mikrośrodowisku guza

Układ odpornościowy odgrywa kluczową rolę w progresji nowotworu i przebiegu choroby. Coraz liczniejsze dowody wskazują na to, że do mikrośrodowiska guza przenikają dwa różne podtypy komórek odpornościowych, które pełnią w nim przeciwstawne role. Limfocyty Tγδ wytwarzające interferon γ działają przeciwnowotworowo, natomiast limfocyty Tγδ wytwarzające interleukinę 17A wspomagają wzrost nowotworu. Naukowcy działający w ramach finansowanego ze środków UE projektu GammaDeltaTME zbadają mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi między tymi dwoma przeciwstawnymi podzbiorami limfocytów T. W tym celu przeanalizują oni wzajemne oddziaływania komórek odpornościowych w mikrośrodowisku nowotworowym na poziomie metabolicznym, transkryptomicznym i epigenetycznym. Wyniki projektu mogą potencjalnie wspomóc rozwój innowacyjnych strategii wspierania przeciwnowotworowych funkcji limfocytów T jako interwencji terapeutycznej.

Cel

Immune cells constitute a major component of the tumor microenvironment (TME) that influence several aspects of cancer progression and outcome. The host laboratory has identified two distinct γδ T-cell subsets with opposing roles in tumor progression: whereas interferon-γ (IFN-γ)-producing γδ T-cells stimulate anti-tumor responses, IL-17A-secreting γδ T-cells promote angiogenesis and tumor growth. However, the cellular and molecular factors controlling the critical balance between these antagonistic subsets remain unknown.
The present proposal builds on subsequent relevant findings of the host laboratory, namely that neutrophils suppress IL-17A+ γδ T-cell proliferation, revealing an unanticipated neutrophil/γδ T-cell crosstalk in TME, and that on another side the metabolic resources may also play a critical role in γδ T-cell subsets.
Based on these foundations, within the present proposal we will:
a) identify TME cellular partners that determine the balance between IFN-γ+ and IL-17A+ γδ T-cells in several experimental models of cancer.
b) study the metabolic pathways employed by γδ T-cell subsets and the impact of manipulating those pathways on their balance within the TME
c) analyze the impact of immune crosstalk and metabolic resources on γδ T-cell subsets both at transcriptomic and epigenetic levels.
Overall, this project will provide conceptual advances that will foster innovative strategies to promote anti-tumor γδ cell functions at the expense of their pro-tumoral activities.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-WF-2018-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-WF-02-2019

Koordynator

INSTITUTO DE MEDICINA MOLECULAR JOAO LOBO ANTUNES
Wkład UE netto
€ 159 815,04
Adres
AVENIDA PROF EGAS MONIZ
1649 028 Lisboa
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Área Metropolitana de Lisboa Área Metropolitana de Lisboa
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 159 815,04