Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An interoperable multidomain CBRN system

Opis projektu

Uniwersalny system odporny na różnorakie zagrożenia

Czynniki chemiczne, biologiczne, radiologiczne i jądrowe (CBRJ) stanowią coraz większe zagrożenie. Weźmy na przykład rozprzestrzenianie się wirusów pandemicznych. Rozwój zdolności do ochrony społeczeństwa przed takimi scenariuszami w przyszłości ma zasadnicze znaczenie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NEST opracowany i wdrożony zostanie nowatorski i unikalny, autonomiczny system zdolny do wykrywania wielu zagrożeń, w tym zagrożeń ze strony czynników CBRJ i wirusów pandemicznych. Zespół projektu opracuje systemy, które przekazywać będą sygnały i ostrzeżenia o zagrożeniach, jak również wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, poprzez odpowiednie mechanizmy wymiany i analizy informacji z wykorzystaniem niedrogich detektorów CBRJ. Ta nowa technologia zostanie zweryfikowana w różnych scenariuszach uwzględniających szereg zatłoczonych miejsc publicznych.

Cel

NEST will design and implement a novel and unique standoff system with the capability to detect multiple threats amongst which CBRN threats or pandemic viruses. As the day-to-day protection of commercial and transport facilities is the responsibility of the owners and operators, in close cooperation with local law enforcement, NEST will support owners, operators, and security staff by providing (i) threat indications and warnings, and (ii) guidance for facility security by developing appropriate information-sharing and analysis mechanisms. The system will rely on the simultaneous use of low-cost CBRN detectors embedded in one unique detection equipment, which can be located into different sites inside the building or carried by security staff. The use of low-cost sensors will enable to cover a wide space inside. NEST will help in the early detection of CBRN threats in real time, and also provide complementary information—such as such location of threats, temperature, humidity, time, operators involved, etc.—useful for auditing or investigation purposes. These functionalities will be achieved by using an IoT platform capable of acquiring, processing, and merging data from internal and third-party services. Artificial intelligence will be applied to support decision process for securing facilities and for generating automatic alerts. Furthermore, augmented reality will be used to display threats and hazards in a manner that minimise distraction and cognitive failures.
NEST will be validated in three different scenarios within the transport and commercial sectors. These scenarios include a diverse range of sites that draw large crowds of people. NEST will share information with the command centers of a stadium, a transport system, and a hotel to assess the risk situation. As a result of this action, owners, operators, and security staff will benefit from a universal system that will lay the foundations for creating a standardisation framework.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SU-SEC-2018-2019-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SU-SEC-2020

Koordynator

AMPER S & C IOT SL
Wkład UE netto
€ 587 422,89
Adres
AVDA BARCELONA 105 EDIFICIO IG-NOVA DESPACHO 8
08700 Igualada
Hiszpania

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Este Cataluña Barcelona
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 587 422,89

Uczestnicy (9)