European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Changing Attitudes towards Judicial Violence in the Italian Communes, ca. 1260-1360

Opis projektu

Wpływ opinii publicznej na reformy systemów karnych

Religijne postawy względem przemocy prawnej ulegały przez wieki istotnym przemianom. Reformy systemów karnych, które zapoczątkowano we wczesnym XIII i XIV wieku we Florencji i Sienie, objęły większą część Europy Zachodniej. Zespół finansowanego ze środków UE projektu J-ViC zbada pierwsze konfraternie oferujące duchowe wsparcie przestępcom skazanym na śmierć. Projekt rzuci światło na polityczne i religijne motywacje leżące u podstaw tych zmian. Badacze uzupełnią lukę w wiedzy i dostarczą nowych informacji na temat wpływu opinii publicznej na zwiększanie i zmniejszanie przemocy prawnej na przestrzeni dziejów.

Cel

Public opinion has often had a strong influence in setting the boundaries of judicial violence in Europe. This project consists of a detailed analysis of secular and religious attitudes towards judicial violence in the period ca. 1260-1360, through the case-studies of the well-documented communes of Florence and Siena. Western Europe underwent in this period substantial penal reforms, ultimately making greater use of corporal punishment. At the same time, there were also changes in religious attitudes towards this phenomenon: the first confraternities devoted to the spiritual assistance of criminals condemned to death were founded in the 14th century. The political and religious reasons for these changes, their detailed chronology and the attitudes of different social segments towards them have not yet been thoroughly researched. This project aims to do so by combining the study of theories and practices of criminal justice of secular and religious origin and the history of emotions. It will advance our knowledge of medieval society and provide insight for understanding comparable contemporary phenomena, by producing as its outputs a monograph, preparatory articles, a series of podcasts and a briefing document on the role of public opinion in the increase/decrease of judicial violence throughout history. In this way, the proposed project will enhance the fellow's career perspectives both in and outside academia, and it will strengthen the links between research in the Humanities and public policy.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
Via Festa Del Perdono 7
20122 Milano
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Ovest Lombardia Milano
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 171 473,28