Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Textuality and Diversity: A Literary History of Europe and its Global Connections, 1545-1659

Opis projektu

Lepsze zrozumienie różnorodności literackiej i społeczno-kulturowej

Zespół finansowanego ze środków Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych projektu TextDiveGlobal zbada teksty z całej Europy i świata, aby stworzyć interdyscyplinarną literacką historię Europy i opisać jej globalne powiązania w okresie od połowy XVI do połowy XVII wieku. Badacze będą opierać się na szerokiej gamie tekstów, zarówno tych napisanych przez Europejczyków, jak i tych, z którymi jedynie się zetknęli – od mezoamerykańskich kodeksów i neołacińskich sztuk jezuickich po żywą mowę i popularne pieśni. Ogólnym celem projektu jest zrozumienie, w jaki sposób różnorodność literacka i społeczno-kulturowa wzajemnie przeplatają się w różnych kontekstach i regionach. Głównymi rezultatami projektu będzie dwutomowa publikacja, baza danych zawierająca informacje i obrazy związane ze zgromadzonymi materiałami, a także seria seminariów przeprowadzonych w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Cel

This five-year programme of investigation of 52 textual corpora includes Mesoamerican codices, Jesuit neo-Latin plays, popular songs, Kongolese documents in Portuguese, Cervantes’ works, examples of live speech from archives, and many others. It will produce an interdisciplinary literary history of Europe and its global connections for the period between the mid-sixteenth and mid-seventeenth centuries. The Reformation had fragmented Christendom into differing religious identities. Europeans were multiplying encounters with peoples and cultures in the Americas, Africa, and Asia. TextDiveGlobal challenges the legacy of nineteenth-century European literary-historical scholarship insofar as it durably organised the textual heritage connected with Europe from the perspective of distinct western European national literary canons and histories, and the comparisons and relations between them. Using analytical and linguistic-geographical criteria, it selects a wide and multilingual range of textual objects and forms both made and encountered by Europeans, in relation to spaces from Mexico to China, and events from the Church Council of Trent (1545) to the diplomatic Treaty of the Pyrenees (1659). The objective is to understand how textual and sociocultural diversity inform one another in different contexts and regions of this multifarious world. The methodology is a global-historical anthropology of texts grouped into corpora assembled on four interrelated principles: works, forms, spaces, events. Outputs include a two-volume summa (Oxford University Press), a database of information and images relating to the corpora, and a series of seminars across the USA and Europe. In each of five year-long phases of the research, a sub-team of experts and PDRFs will meet with the PI across the year, in weekly meetings and in two formal workshops. There will be small peer review groups across the phases; all events and draft chapters will be available to the whole group online.

System finansowania

ERC-ADG - Advanced Grant

Instytucja przyjmująca

QUEEN MARY UNIVERSITY OF LONDON
Wkład UE netto
€ 2 156 247,00
Adres
327 MILE END ROAD
E1 4NS London
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Region
London Inner London — East Tower Hamlets
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 156 247,00

Beneficjenci (1)