European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Fully RoHS Compliant Infrared Light Emitting Diodes Based on Novel Lead-free Quantum Dots

Opis projektu

Podczerwone diody elektroluminescencyjne oparte na nowatorskich materiałach koloidalnych oraz nanourządzeniach

Technologia diod elektroluminescencyjnych emitujących światło podczerwone (IR-LED) znalazła zastosowanie w wielu rozwiązaniach i obszarach zastosowań, między innymi w komunikacji światłowodowej, obrazowaniu biomedycznym, urządzeniach zabezpieczających oraz noktowizorach. Choć półprzewodnikowe koloidalne kropki kwantowe zawierające ołów są niezwykle obiecującym rozwiązaniem na potrzeby technologii IR-LED ze względu na możliwości taniego wytwarzania oraz wyjątkowe właściwości optyczne, toksyczność ołowiu ogranicza tempo i możliwości rozwoju tych urządzeń. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu INFLED zamierza wybrać oraz opracować nowatorskie i charakteryzujące się wysoką sprawnością kropki kwantowe bez zawartości ołowiu. Prace realizowane w ramach tej inicjatywy będą w sobie łączyć elementy z pogranicza chemii, fizyki oraz inżynierii, a ich celem będzie opracowanie charakteryzujących się największą sprawnością diod IR-LED niezawierających metali ciężkich przy pomocy nowatorskich technik syntezy oraz racjonalnej nanoinżynierii na poziomie materiałów oraz urządzeń.

Cel

Infrared light-emitting diodes (IR-LEDs) serve a broad range of applications including fiber-optic communications, night vision as well as clinical diagnosis and biomedical imaging. Within the family of nanomaterials, colloidal semiconductor quantum dots (QDs) offer exceptional promises for IR-LEDs due to their unique optical properties and low-cost solution-processability. So far, state-of-the-art QD IR-LEDs are based on lead-containing QDs, which has been severely restricted by the environmental directives e.g. EU’s “Restriction of Hazardous Substances” (RoHS). In fact, current challenges of IR-LED technology are to identify and develop novel and efficient lead-free QDs. INFLED aims at demonstrating the first RoHS-compliant and efficient QD IR-LED based on innovative and environmentally friendly material design and device engineering. The project targets the most efficient heavy metal-free infrared QD using a novel synthesis technique as well as rationally nanoengineering at material level. Furthermore, the resultant design at device level will lead to low trap state density, high solid-state quantum efficiency and thereby efficient LEDs. Hence, the key objectives of this proposal are: i) a novel QD synthesis method; ii) material design at nanocrystalline level; iii) LED device engineering at supra-nanocrystalline level. INFLED is at the crossroad of chemistry, physics and engineering, and therefore is expected to attract significant attention from different disciplines along with offering new insights toward next-generation infrared and quantum network technology.

Koordynator

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Koszt całkowity
€ 171 473,28