Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Impacts of PermaFROST degradation on peatLAND biogeochemistry

Opis projektu

Wpływ topnienia wiecznej zmarzliny na subarktyczne i arktyczne torfowiska

Prawie połowa węgla organicznego w światowych glebach jest zmagazynowana w wiecznej zmarzlinie, głównie w trwale zamrożonym torfie. Topnienie wiecznej zmarzliny może sprawiać, że torfowiska z pochłaniaczy węgla zamienią się w jego źródła, zwiększając w ten sposób tempo zmiany klimatu, co jest szczególnie niepokojące. Związek pomiędzy węglem a obiegiem składników odżywczych nadal nie został jednak dostatecznie dobrze poznany. Zespół finansowanego przez UE projektu FROSTLAND wypełni tę lukę w wiedzy, badając drobnoskalowe zmiany biogeochemiczne zachodzące w warstwie aktywnej i głębokiej zmarzlinie w różnych gradientach topnienia zmarzliny na subarktycznych i arktycznych torfowiskach. Celem naukowców jest poprawa szczegółowych i ogólnych szacunków dostępności składników odżywczych oraz zasobów węgla i składników odżywczych w różnych scenariuszach dotyczących globalnego ocieplenia.

Cel

The degradation of permafrost has accelerated in subarctic and arctic regions. The southern boundary of permafrost distribution
has receded northwards over the last decades, and the degradation has also increased in the arctic zone of
continuous permafrost. This process is expected to persist in the future due to climate warming, which is amplified in circumpolar regions. Almost half of the world’s soil organic C is stored in permafrost, largely in permanently frozen peat. The degradation of permafrost in peatlands is particularly threatening because it may turn peatlands from C sinks to C sources and accelerate climate change. However, the coupling between C and nutrient cycles is still poorly understood, and needs to be addressed to properly understand the impacts of permafrost thawing on the functioning of peatland ecosystems and their feedback on global climate. FROSTLAND addresses some of these uncertainties. The overall aims are to elucidate the fine-scale biogeochemical changes occurring in the active layer and in deep permafrost across gradients of permafrost thaw in subarctic and arctic peatlands and to improve fine- and broader-scale estimates of nutrient availability and of C and nutrient stocks in different global warming scenarios. FROSTLAND is based on a detailed research plan that has been accurately designed to address these knowledge gaps. The achievement of these objectives will require the acquisition of new knowledge and skills by the researcher, who will be trained at PLECO (UAntwerp) under the supervision of Prof. Janssens, an expert in soil biogeochemistry. A secondment to the Dept. Physical Geography (Stockholm Univ.) will be supervised by Prof. Hugelius, an expert in modelling and upscaling of C and nutrients in permafrost and peatlands. The work will be based on available datasets collected in permafrost peatlands in previous projects and also on new data acquisition. FROSTLAND is an essential step for the researcher's career success.

Koordynator

UNIVERSITEIT ANTWERPEN
Wkład UE netto
€ 178 320,00
Adres
PRINSSTRAAT 13
2000 Antwerpen
Belgia

Zobacz na mapie

Region
Vlaams Gewest Prov. Antwerpen Arr. Antwerpen
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 178 320,00