European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mapping Cancer Response using Organoids and Mass cytometry

Opis projektu

Organoidy pacjentów onkologicznych pomogą w wyborze strategii leczenia

Guzy charakteryzują się znaczną niejednorodnością, co nierzadko poważnie ogranicza skuteczność farmakoterapii. Z tego też powodu modele raka wykorzystywane do opracowania nowego leku powinny dokładnie odzwierciedlać cechy choroby, by odpowiednio symulowały odpowiedź na lek. Dlatego zespół finansowanego ze środków UE projektu MaCaROM zaproponował, aby wykorzystać organoidy wyhodowane z próbek tkanek pobranych od pacjentek z rakiem piersi. Wykorzystując spektrometrię mas, naukowcy ocenią odpowiedź niejednorodnych modeli raka na leki dopuszczone do obrotu przez Amerykańską Agencję Leków (FDA) na poziomie pojedynczej komórki. Wyniki ich prac dostarczą cennych informacji na temat wrażliwości na leki i lekooporności, pomagając w podejmowaniu decyzji o wyborze leczenia w celu uzyskania lepszych rezultatów i zwiększenia wskaźnika przeżywalności pacjentów.

Cel

Breast cancer is the most common form of cancer in women and has a very variable prognosis. Efficacy of anticancer therapies is limited by intertumor and intratumor heterogeneity. To take these into account, tumor models should recapitulate native tumor heterogeneity and should be analysed at the single-cell level. Here, we propose to take advantage of the conserved heterogeneity of breast cancer patient-derived organoids in order to analyze their response to 45 FDA-approved drugs. These responses will be mapped in a single-cell atlas of sensitivities using mass cytometry, and the use of this atlas will be assessed for the prediction of drug sensitivity in future patient tumors and to guide treatment. We plan on exploring the best hits of this screening using imaging mass cytometry to have a spatial view of the evolution of the tumor ecosystem over time after drug treatment. This should positively impact patient treatment and survival and, more broadly, could lead to the new concept of “mapping-based precision medicine”. This project will also uncover the biology of resistance to drug treatments at unprecedented resolution. The study of the different cellular populations composing breast tumors, and their interactions, will lead to a better understanding of the tumor ecosystem and to the identification of therapies targeting specific cellular populations that could trigger tumor demise.

Koordynator

UNIVERSITAT ZURICH
Wkład UE netto
€ 191 149,44
Adres
RAMISTRASSE 71
8006 Zurich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 191 149,44