European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

ENERGy access and green transition collaboratively demonstrated in urban and rural areas in AfrICA

Opis projektu

Zasilanie współpracy między UE a Afryką zrównoważoną energią

Energia jest kluczem do rozwoju w Afryce, zaś wspieranie dostępu do energii na tym kontynencie jest wspólnym priorytetem zarówno Afryki, jak i Europy. W tym kontekście twórcy finansowanego ze środków UE projektu ENERGICA zaangażują 11 partnerów z Afryki oraz 17 partnerów z Europy, aby rozwijać współpracę pomiędzy oboma kontynentami w zakresie dostępu do energii oraz rozwoju zrównoważonej energii. W szczególności w ramach projektu stworzone zostaną innowacyjne nanosieci na terenach wiejskich Madagaskaru; nisko zaawansowane technologicznie, wydajne systemy oparte na biogazie na terenach okołomiejskich w Sierra Leone; a także rozwiązania z zakresu e-transportu zasilane energią słoneczną na terenach miejskich w Kenii. Przewiduje się, że docelowo bezpośrednią korzyść z tej inicjatywy odniesie ponad 1 500 lokalnych interesariuszy z całej Afryki.

Cel

Gathering 11 African-based partners and 17 Europeans with offices or subsidiaries in Africa, the ENERGICA project is ambitiously fostering the collaboration between partners of both continents on energy access and sustainable energy development. Developing innovative and tailored solutions on productive use systems through innovative nano-grids in rural Madagascar in WP4; low-tech efficient biogas system, coupled with water purification demonstrated in peri-urban Sierra Leone in WP5; and solar powered e-mobility solution for boda-boda in urban Kenya in WP6, ENERGICA addresses a wide range of issues and provides solutions. From energy production, local renewable value chain development and e-mobility also providing flexibility services to the grid, ENERGICA is applicable to many different technical and socio-economic contexts. Built upon local stakeholders and through a co-creation methodology that will take additional local stakeholders’ inputs into account (WP2), ENERGICA aims to reach a powerful market uptake and wide replication (WP9) during and after the end of the project, with strong environmental and socio-economic local benefits (WP8). The innovative business models developed in WP7 will support this movement for local market uptake while some of the solutions will even rely upon local production and manufacturing, and local business and workforce participating to capacity building activities (WP3). Developing solutions that are based on renewable energy (mainly solar and biogas), and studying projected climate change impact evolution in Africa, ENERGICA will strengthen the joint EU-AU climate change and sustainable energy partnership effort and contribute to fighting climate change as well as improving health and social conditions in the demonstration sites and beyond. ENERGICA will demonstrate its solutions and gather data for 24 out of the 48 months that it will last and will directly impact positively more than 1500 local stakeholders across Africa.

Słowa kluczowe

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-LC-GD-2020

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-LC-GD-2020-1

System finansowania

IA - Innovation action

Koordynator

TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN
Wkład UE netto
€ 1 003 437,00
Adres
STRASSE DES 17 JUNI 135
10623 Berlin
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Berlin Berlin Berlin
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 1 003 437,00

Uczestnicy (30)