Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Social and Technological Innovation Factory for Low-Carbon and Circular Industrial Value Chains

Opis projektu

Więcej rozwiązań z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym i innowacji społecznych w europejskim sektorze wytwórczym

W ramach finansowanego ze środków UE projektu SoTecIn Factory swoje siły połączą innowatorzy, którym przyświeca idea wspierania przedsiębiorców społecznych w ich działaniach związanych z poprawą stopnia obiegowości w kluczowych łańcuchach wartości produktów i promowania kultury innowacji społecznych w europejskim sektorze wytwórczym. Dzięki projektowi 50 innowacji społecznych i 30 misyjnych projektów demonstracyjnych przed etapem wprowadzenia produktu na rynek otrzyma wsparcie w zakresie budowania zdolności oraz pomoc finansową. Celem tych działań jest zwiększenie obiegowości w zakresie siedmiu kluczowych łańcuchów wartości produktów, zgodnie z unijnym planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Wspomniane projekty demonstracyjne będą miały na celu wdrażanie wysokowartościowych strategii gospodarki o obiegu zamkniętym w zakresie wtórnego użycia, naprawy, modernizacji i ponownego wytworzenia. Zespół projektu SoTecIn Factory udzieli ponadto wsparcia międzynarodowej społeczności zrzeszającej wielu interesariuszy, skupionej wokół siedmiu Centrów Regionalnych w zakresie projektowania misji opartych na łańcuchach wartości i zarządzania nimi, stawiając realne wyzwania przed przemysłem.

Cel

The SoTecIn Factory - Social and Technological Innovation Factory for Low-Carbon and Circular Industrial Value Chains - goal is to connect industry with society in a community of mission-oriented social innovators, to support social entrepreneurs in their drive to increase the circularity of key product value chains, and to promote a culture of social innovation in European manufacturing businesses. The SoTecIn Factory serves the EU priority ?A European green deal? and its European industrial strategy by giving financial and capacity-building support to social innovations that improve the circularity of the seven key product value chains, as defined by the EU Circular Economy Action Plan. It supports systemic transformation towards restructuring value chains to be low-carbon and circular, by implementing higher value circular economy strategies, i.e. reuse, repair, refurbish and remanufacture. Specifically, the SoTecIn Factory will support 40 mission-oriented social entrepreneurs with services regarding governance (through the creation of stewardship councils for each innovation), business model, capacity-building, fund-raising and exploitation, and 30 mission-oriented pre-market demonstration projects.

Koordynator

INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIADE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIENCIA
Wkład UE netto
€ 368 125,00
Adres
RUA DR ROBERTO FRIAS CAMPUS DA FEUP
4200 465 Porto
Portugalia

Zobacz na mapie

Region
Continente Norte Área Metropolitana do Porto
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 368 125,00

Uczestnicy (13)