European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

User-oriented Solutions for Improved Monitoring and Management of Biodiversity and Ecosystem services in vulnerable European Seas

Opis projektu

Wspólne tworzenie narzędzi, które pomogą w priorytetyzacji działań związanych z ochroną gorących punktów różnorodności biologicznej

Różnorodność biologiczna europejskich mórz znajduje się obecnie pod dużą presją. Wejście na ścieżkę odbudowy do 2030 roku wymaga zastosowania opartych na nauce narzędzi doradczych oraz narzędzi wspierania decyzji operacyjnych. W tym kontekście badacze z finansowanego ze środków UE projektu B USEFUL opracują zorientowane na użytkownika narzędzia i rozwiązania do monitorowania, oceny i ochrony bioróżnorodności mórz. Mówiąc dokładniej, zespół projektu udoskonali istniejącą europejską infrastrukturę danych i ramy zarządzania. W tym celu badacze najpierw zidentyfikują potrzeby użytkowników końcowych oraz podejmą współpracę z ekspertami w celu wspólnego opracowania wskaźników, celów i scenariuszy związanych z ochroną różnorodności biologicznej. W ramach projektu powstaną ponadto oparte na modelu prognozy zmian w zakresie bioróżnorodności i usług ekosystemowych. Z kolei narzędzia wsparcia pomogą użytkownikom końcowym w priorytetyzacji działań związanych z ochroną gorących punktów bioróżnorodności lub w innych obszarach objętych wysokim ryzykiem, wymagających surowszych środków ochrony.

Cel

The biodiversity, health and services of European marine ecosystems is severely threatened as cumulative human pressures and impacts continue to spread and increase throughout our seas and along our coasts. In order to put biodiversity on the path to recovery and thus achieve the ambitious policy goals set out by the EU Green Deal and the Biodiversity Strategy 2030, we need well informed science advice and operational decision-support tools allowing end-users to decide on conservation actions for biodiversity protection (e.g. MPAs), while at the same time seek to minimize trade-offs with other human use of ocean space (e.g. fishing, off shore energy and shipping).

B-USEFUL will develop and deliver user-oriented solutions fit for uptake and implementation in decision making by effectively building upon existing European data infrastructures and governance frameworks for ecosystem-based management advice and marine spatial planning. This will be achieved by delivering upon the following objectives (here presented in short form) addressing the expected outcomes and impacts of the call and destination, namely to: (i) identify end-user needs; (ii) co-develop biodiversity indicators, targets and scenarios; (iii) create a standardized biodiversity and pressure data base; (iv) assess the status and cumulative impacts on biodiversity; (v) quantify risk and vulnerability to biodiversity loss; (vi) perform model forecasts of changes in biodiversity and ecosystem services; (vii) co-develop an interactive, online decision-support tool fit for management strategy evaluation of actions ensuring biodiversity protection.

The project will embrace a process of co-creation where all outputs are iteratively co-developed, validated and approved by end-users. This serves not only to build mutual trust and credibility, but also facilitate direct uptake and implementation of the user-oriented tools and knowledge within operational decision-making for marine management and conservation.

Koordynator

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET
Wkład UE netto
€ 849 598,75
Adres
ANKER ENGELUNDS VEJ 101
2800 Kongens Lyngby
Dania

Zobacz na mapie

Region
Danmark Hovedstaden Københavns omegn
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 849 598,75

Uczestnicy (11)

Partnerzy (1)