European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The external dimension of the failed democratic transitions in the MENA region. The impact of interstate rivalries on national politics

Opis projektu

Jak rywalizacja między państwami wpływa na krajowe polityki?

Wrogie stosunki i konkurencja między państwami, określane jako rywalizacja międzypaństwowa, mogą negatywnie wpływać na procesy przemian politycznych idących w kierunku demokratyzacji. Zespół finansowanego przez UE projektu RIVALMENA zamierza zbadać, w jaki sposób rywalizacja wpływa na negocjowanie zmiany politycznej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA), a konkretnie w Tunezji, Libii i Egipcie. Praca nad projektem znacząco poszerzy obecną wiedzą na temat procesów demokratyzacji w regionie MENA, biorąc pod uwagę, że istniejąca literatura skupia się głównie na czynnikach krajowych. W tym celu badacze zastosują mieszane podejście metodologiczne oraz stworzą bazy danych i mapy, które będą mogły zostać wykorzystane przez unijne instytucje do opracowania wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE.

Cel

RIVALMENA proposes new research exploring the impact of interstate rivalries on the negotiation of political change after the fall of dictators in three countries across the Middle East and North Africa (MENA) region: Tunisia, Libya and Egypt,. Analysing the influence rivalries have on political transitions in the MENA is timely and important for understanding regional politics. The region is experiencing an unprecedented fall of long-serving authoritarian rulers, most of whom were ousted by national revolts. Yet, democratization rarely follows the fall of dictators and countries rapidly descend into civil wars or return to some form of authoritarian rule. RIVALMENA aims at showing the crucial role that interstate rivalries play in thwarting processes of political change toward democracy, thereby refining the dominant scholarly interpretation that points almost exclusively to national factors to understand the shortage of successful democratization processes in the MENA region. To attain the research objectives, RIVALMENA relies on a mixed methodological approach, including triangulation between qualitative and quantitative data. In addition to contribute to the advancement of academic knowledge, research outputs include the creation of databases and maps that will be useful to EU institutions for implementing its common foreign and security policy. The author has already conducted extensive research on the international relations of the MENA (both in the field and remotely) and can rely on a wide network of contacts that will facilitate the accomplishment of the research objectives and tasks.

Koordynator

UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA
Wkład UE netto
€ 288 859,20
Adres
DORSODURO 3246
30123 Venezia
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Veneto Venezia
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)