European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Mobilizing European Communities of Practice in bio-based systems for better governance and skills development networks in bioeconomy

Opis projektu

Wspólna praca dla lepszej biogospodarki

Współpraca interesariuszy ułatwia podejmowanie decyzji, angażowanie społeczności oraz akceptację. W związku z tym zespół finansowanego przez UE projektu BioGov.net wspiera mobilizację lokalnych zasobów i interesariuszy w Estonii, Włoszech, Królestwie Niderlandów, Grecji, Słowacji, Czechach, Portugalii i Niemczech w celu ustanowienia innowacyjnych modeli zarządzania w biogospodarce. Zagwarantuje to optymalne procesy decyzyjne, zaangażowanie społeczne wszystkich podmiotów i przyswajanie zrównoważonych innowacji. Prace realizowane w ramach projektu obejmują przeprowadzenie różnych ocen w celu stworzenia ram szkoleniowych i wsparcia konsumentów, przemysłu i organów publicznych w celu wprowadzenia zachowań odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo. Wyniki projektu pomogą zaś lokalnym biosystemom, organom regulacyjnym i decydentom politycznym pogłębić wiedzę, zwiększyć umiejętności oraz usprawnić biogospodarkę i dobre zarządzanie.

Cel

BioGov.net project engages 10 experienced partners to mobilize local resources and stakeholders in eight EU states (Estonia, Italy, Netherland, Greece, Slovakia, Czech Republic, Portugal and Germany). The project aims strategically to support the establishment of innovative governance models in bioeconomy to achieve better-informed decision-making processes, social engagement of all actors and uptake of sustainable innovations in bioeconomy.
With the specific objective to provide validated guidelines for bioeconomy training and mentoring based on case studies from 8 EU regions, BioGov.net undertakes to:
- identify and assess from the perspective of using the good practices and successful case studies for novel training framework,
- complete an assessment based on regional capacities, opportunities, barriers and potentials;
- define regional needs and expectations, local feedstock availabilities and use, governance barriers, social and economic landscape;
- identify needs for skills required by the novel business models and related social measures to enable consumers, industry and public bodies to switch to socially and environmentally responsible behaviour within their spheres (e.g. regulatory measures, corporate responsibility initiatives, education and training). The methodology of the project ensures the synergies between respective parties, transparency of actions and inclusiveness of all actors, incl the socially vulnerable groups.
Based on the collected materials, analyses and Quintuple Innovation Helix approach, the project develops guidelines for the setup of the modern and inclusive training and mentoring frameworks and programmes in specific European regions targeting the local bio-systems, regulators and policies for building the bridge between knowledge, skills, bioeconomy and good governance.

Koordynator

CIVITTA EESTI AS
Wkład UE netto
€ 255 062,50
Adres
RIIA 24 A
51010 Tartu
Estonia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Eesti Eesti Lõuna-Eesti
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 255 062,50

Uczestnicy (9)