European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Soil multifunctionality: from biodiversity associations to understanding mechanisms

Opis projektu

Badanie mechanizmów leżących u podstaw wielofunkcyjności gleby

Gleby uprawne są kluczem do zaspokajania zapotrzebowania ludzkości na żywność, jednak poza tym mogą także pełnić wiele innych funkcji. Dotychczasowe badania nad wielofunkcyjnością gleb nie brały pod uwagę mechanistycznych powiązań pomiędzy poszczególnymi funkcjami, uzależnionymi od dostępu do energii, składników odżywczych i wody. Nie istnieją także wspólne ramy pomiarowe pozwalające na ocenę wielofunkcyjności gleb. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu MultiSol powstanie test wielofunkcyjności gleby oparty na połączeniu istniejących technik pomiarowych z modelami zmiennych ukrytych i modelowaniem przyczynowym w celu zbadania, w jaki sposób różne funkcje gleby są ze sobą powiązane w jej różnych rodzajach. W ramach projektu badacze opracują znormalizowaną procedurę badawczą w oparciu o pobrane próbki użytków zielonych z północno-zachodniej Europy. Wyniki badań pozwolą wyjaśnić mechanizmy leżące u podstaw kompromisów i synergii pomiędzy funkcjami gleby oraz ujawnią, w jaki sposób różnice pomiędzy glebami wpływają na zróżnicowanie ich wielofunkcyjności.

Cel

Humanity places large demands on its cultivable soils for specific functions, e.g. food production, at the expense of the capacity of soils to provide multiple functions (carbon storage, biodiversity). However, currently multifunctionality is studied without considering the mechanistic linkages among individual soil functions. All soil functions depend on three key resources: energy, nutrients and water, producing critical trade-offs and synergies among functions. Furthermore, we lack a common measurement framework to assess soil multifunctionality. I propose to address these two challenges by 1) developing a soil multifunctionality assay that combines existing measurement techniques with latent variable models, and 2) causal modelling to test how different soil functions interlink across different soil types. I will sample grasslands across intensive-extensive land use gradients that are representative of NW European edaphic and management conditions as my study system. I will use latent variable models conditioned on multiple indicators per soil function, to develop a standardized testing procedure measuring five key soil functions (plant production, nutrient cycling, carbon and water storage, and habitat provision). Next, I will combine this standardized procedure with structural-causal modelling to test the role of resource division during plant-microbe-soil interactions in determining which functions predominate. My MSCA-project will elucidate the mechanisms underlying trade-offs and synergies among soil functions and reveal how differences among soils drive differences in soil multifunctionality.

Koordynator

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Wkład UE netto
€ 203 464,32
Adres
KLOVENIERSBURGWAL 29 HET TRIPPENHUIS
1011 JV AMSTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych