Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

STructured unconventional reactors for CO2-fRee Methane catalytic crackING

Opis projektu

Produkcja wodoru przy zachowaniu efektywności energetycznej i zerowej emisji netto

Istnieje techniczna możliwość przetwarzania metanu ze źródeł kopalnych i odnawialnych w wodór przy zerowej emisji CO2. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu STORMING ma innowacyjne rozwiązanie tego problemu. Badacze opracują reaktory ogrzewane przy użyciu energii ze źródeł odnawialnych, które pozwolą na przetwarzanie metanu na wodór oraz nanorurki węglowe do zastosowań w akumulatorach. Wykorzystają w tym celu innowacyjne katalizatory na bazie żelaza, które charakteryzują się dużą reaktywnością i możliwością regeneracji bez wytwarzania odpadów, które zostaną opracowane w ramach inteligentnego i racjonalnego projektowania katalizatorów. Ogólnym celem projektu jest elektryfikacja (mikrofalowa lub z wykorzystaniem ciepła Joule’a) reaktorów zaprojektowanych dzięki wykorzystaniu obliczeniowej dynamiki płynów i przygotowanych dzięki technologii obróbki przyrostowej, aby umożliwić dokładną kontrolę parametrów termicznych, która gwarantuje wysoką sprawność energetyczną.

Cel

STORMING will develop breakthrough and innovative structured reactors heated using renewable electricity, to convert fossil and renewable CH4 into CO2-free H2 and highly valuable carbon nanomaterials for battery applications. More specifically, innovative Fe-based catalysts, highly active and easily regenerable by waste-free processes, will be developed through a smart rational catalyst design protocol, which combines theoretical (Density Functional Theory and Molecular Dynamics Calculations) and experimental (cluster) studies, all of them assisted by in situ & operando characterisation and Machine Learning tools. The electrification (microwave or joule-heated) of structured reactors, designed by Computational Fluid Dynamics and prepared by 3D printing, will enable an accurate thermal control resulting in high energy efficiency. The project will validate, at TRL 5, the most promising catalytic technology (chosen considering technological, economic, and environmental assessments) to produce H2 with energy efficiency (> 60%), net-zero emissions, and decreasing (ca. 10 %) the costs in comparison with the conventional process. The dissemination and communication of the results will boost the social acceptance of the H2-related technologies and the stakeholder engagement targeting short-term process exploitation and deployment. The key to reach the challenging objectives of STORMING is the highly complementary and interdisciplinary consortium, where basic and applied science merge with engineering, computer and social sciences.

Słowa kluczowe

Koordynator

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA DI BOLOGNA
Wkład UE netto
€ 557 451,25
Adres
VIA ZAMBONI 33
40126 Bologna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Bologna
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 557 451,25

Uczestnicy (13)

Partnerzy (1)