European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Twinning for excellence of the Serbian Research center for quantum biophotonics

Opis projektu

Wspieranie badań i innowacji w zakresie biofotoniki kwantowej w Serbii

Biofotonika jest multidyscyplinarną dziedziną naukową oferującą możliwości tworzenia potencjalnie przełomowych rozwiązań w wielu sektorach, takich jak medycyna, farmakologia, rolnictwo i ochrona środowiska. Jedną z jej gałęzi jest biofotonika kwantowa – nowa dziedzina, która umożliwia wykonywanie czułych, niezawodnych i identyfikowalnych pomiarów w środowisku biologicznym. Finansowany przez UE projekt BioQantSense ma na celu zwiększenie doskonałości badawczej i renomy Instytutu Fizyki w Belgradzie (IPB) w Serbii, głównie w dziedzinie biofotoniki kwantowej. W tym celu projekt przewiduje nawiązanie współpracy partnerskiej między IPB a dwoma innymi renomowanymi europejskimi instytucjami badawczymi, która pomoże zwiększyć kompetencje IPB w zakresie zarządzania, administracji i organizacji z myślą o międzynarodowych działaniach badawczych i innowacyjnych.

Cel

The project objective is to raise the excellence and reputation of the Institute of physics (IPB) in all scientific, management, and administrational aspects relevant for international R&I activities. In this context, the emerging scientific field of quantum bio-photonics will be systematically developed and all aspects of classical bio-photonics are going to be significantly improved. The final goal is to establish a quantum biophotonics center at IPB, with scientific excellence and a research light house character. This development will be a result of a tailored institutional strategy for IPB and knowledge transfer through strategic networking with two high-profile European partners, Friedrich-Schiller University Jena (FSU) and the Italian National Research Council (CNR). Quantum bio-photonics is an emerging field for ultra-sensitive and reliable measurements in a wide bio-environment since classical metrology cannot successfully meet the increasing demand for higher sensitivity. Bio-photonics is a concrete, multidisciplinary scientific field with potentially high-impact applications in medicine, pharmacy, agriculture, environmental protection. Therefore, it is crucial that an institutional strategy should include a tailored scientific strategy addressing this specific scientific field.
A scientific exploratory project will include the development of all relevant methods and practices learned from the European partners. A long-term partner of IPB, the Faculty of biology University of Belgrade, is included to help IPB biologists in choosing, preparing and cultivating suitable biosamples.
In particular, the project consortium is pursuing the following project goals regarding the expansion and strengthening of the resources and know at IPB:
i) developing a short-term institutional strategy including excellent research at IPB based on strong development of quantum biophotonics,
ii) improving management, administration, and organization skills in IPB, utilizing

Koordynator

INSTITUT ZA FIZIKU
Wkład UE netto
€ 487 000,00
Adres
PREGREVICA 118
11080 Beograd
Serbia

Zobacz na mapie

Region
Србија - север Београдски регион Београдска област
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 487 500,00

Uczestnicy (3)