European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Australia-France Network of Doctoral Excellence

Opis projektu

Program szkolenia doktorów sprzyja budowaniu australijsko-francuskich relacji naukowych

Zacieśnianie relacji akademickich między Australią a Francją jest głównym celem realizowanego w ramach działania „Maria Skłodowska-Curie” projektu AUFRANDE. Zespół projektu zamierza uczynić to, tworząc 64 stanowiska szkoleniowe dla badaczy z tytułem doktora, przy udziale 22 partnerów z Francji i 15 uniwersytetów z Australii. Badacze zdobędą szereg umiejętności międzysektorowych oraz doświadczenie, a także zbudują relacje, które pomogą im w rozwijaniu wybranych przez siebie ścieżek kariery naukowej w dziedzinach takich jak fotonika, nanotechnologia, akustyka czy energetyka. Uczestnicy programów szkoleniowych otrzymają wsparcie mentorskie ze strony partnerów akademickich i przemysłowych oraz m.in. w ramach wydarzeń grupowych. Zostaną zatrudnieni przez francuskie instytucje badawcze i spędzą maksymalnie 12 miesięcy na stażach w Australii.

Cel

AUFRANDE is a highly ambitious 15.6M€ interdisciplinary doctoral training program linking France and Australia through 64 unique doctoral training positions. Led by RMIT Europe with participation of 22 French and 15 Australian academic partners and supported by over 40 non-academic partners, AUFRANDE aims to create a critical mass of collaborative doctoral training agreements between multiple institutions across France and Australia, reinforced with regular events where Candidates and Supervisors come together, share common experiences and build a sustainable community. The many legal and procedural elements developed to link the French and Australian research ecosystems during AUFRANDE implementation will lay a strong foundation for long-term impact on future collaborations and careers.
To ensure that AUFRANDE attracts top talent globally, all Candidates will:
- dual-enrol, earning doctoral degrees from both France and Australia,
- be employed in France on attractive salaries with full social security benefits,
- able to extend contracts up to 3.5 years, giving ample time to complete secondments, research and training activities,
- spend up to 12 months on secondment in Australia, with generous 10,000€ travel allowance.
Additionally:
- Each position will be advertised with at least three topics to choose from, proposed bottom-up by Supervisors across all disciplines.
- All research projects will have the direct involvement of a non-academic partner, ensuring inter-sectoral experiences and societal relevance of the research,
- Training schools will be held regularly at multiple locations across France and Australia, bringing Candidates and Supervisor together to learn and network.
- Dissemination will aim to attract female, at-risk and widening countries applicants,
- Best practises in international co-supervision and doctoral training will be documented and shared with the international community.

Koordynator

ROYAL MELBOURNE INSTITUTE OF TECHNOLOGY SPAIN SL
Wkład UE netto
€ 7 526 400,00
Adres
CALLE MALDONADO 28
28006 Madrid
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Comunidad de Madrid Comunidad de Madrid Madrid
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (15)