European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An electrochemically produced oxidiser for modular, onsite generation of HYdrogen PERoxide

Opis projektu

Bardziej wydajne i ekologiczne podejście do produkcji nadtlenku wodoru

Nadtlenek wodoru jest ważnym surowcem w przemyśle chemicznym, celulozowo-papierniczym i włókienniczym, stosowanym głównie jako utleniacz i środek wybielający. Obecnie nadtlenek wodoru produkowany jest prawie wyłącznie w ramach opartego na gazie ziemnym procesu autooksydacji/antrachinonu i dociera do użytkowników końcowych w postaci rozcieńczonego roztworu. Najnowocześniejsze rozwiązania mają więc duży ślad węglowy. Celem finansowanego ze środków UE projektu HYPER będzie przekształcenie procesu produkcji nadtlenku wodoru z wielkoseryjnego, energochłonnego procesu chemicznego w bardziej wydajny, skalowalny i modułowy proces elektrochemiczny. Innowacyjność projektu HYPER polega na wykorzystaniu nadsiarczanu jako stabilnego półproduktu do utleniania, co pozwala zarówno na magazynowanie odnawialnej energii elektrycznej, jak i produkcję nadtlenku wodoru na miejscu i na żądanie.

Cel

Hydrogen peroxide (H2O2) has many industrial applications, e.g. as chemical reagent and bleaching agent for textiles and wood pulp. The established production route of H2O2 is the autooxidation/ anthraquinone process, which uses natural gas as both feedstock and energy source.The main objective of HYPER is the demonstration, in industrially relevant environments, of a scalable, modular electrochemical process for H2O2 production with improved efficiency compared to the state-of-art. It will bridge this production with downstream integration into diverse value chains, pulp and paper, textiles and coatings/chemicals, in which strong market opportunities exist for modular, on-site and on-demand H2O2 production. The central innovation in HYPER is the use of persulfate as a stable oxidization intermediate, allowing both storage of renewable electricity and on-demand H2O2 production. HYPER will thus help transform H2O2 production from a large-volume, energy intensive chemical process to a smaller-scale, modular, renewable, electrochemical process. Demonstration of electrochemical production technologies at TRL6 and integration into the three aforementioned value chains will allow HYPER to evaluate the potential of the electrochemical production for further TRL development.HYPER will advance a safe, circular, and cost competitive electrified technology for H2O2 production. The estimated production price of ca. 0.6 €/kg can be further decreased by the storage of renewable electricity. Implementation of HYPER technology will decrease life cycle CO2 emissions in H2O2 production by up to 75% when 100% renewable energy sources are used. Estimated CO2 emissions reductions are from 1.1 Mt CO2/yr in 2030 to 1.4Mt CO2/yr in 2045, for cumulative CO2 emission savings of more than 19 Mt by 2045. Energy consumption of the HYPER process are estimated to be over a third less than the established production route.The HYPER consortium consists of 4 RTOs, 6 SMEs and 3 industrial partners.

Koordynator

SINTEF AS
Wkład UE netto
€ 1 054 513,75
Adres
STRINDVEGEN 4
7034 Trondheim
Norwegia

Zobacz na mapie

Region
Norge Trøndelag Trøndelag
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 126 756,25

Uczestnicy (13)