European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Product Passport through Twinning of Circular Value Chains

Opis projektu

Przyspieszenie cyfryzacji i ekologicznej transformacji Unii Europejskiej

Realizowanie w praktyce strategii związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym są niezbędne z punktu widzenia zapewniania dostępu do kluczowych surowców. Pojawia się potrzeba ponownego wykorzystania surowców, a także recyklingu materiałów w celu ograniczenia ilości odpadów oraz pełnego wykorzystania dostępnych zasobów. Przejście na model gospodarki o obiegu zamkniętym może również przyczynić się do spowolnienia wykorzystania zasobów naturalnych i ograniczyć skutki środowiskowe zmiany klimatu. W ramach finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu Plooto powstanie system informacyjny Circular and Resilient Information System (CRIS), którego celem jest wsparcie producentów w działaniach związanych z cyfryzacją, zrównoważonym rozwojem oraz zamykaniem obiegów materiałów i surowców. Celem CRIS jest zmniejszenie ilości odpadów oraz zapewnienie identyfikowalności surowców wtórnych w całym łańcuchu wartości dzięki połączonym usługom cyfrowym. Działanie systemu zostanie przetestowane na przykładzie trzech zamkniętych łańcuchów dostaw.

Cel

The constantly increasing demand of scarce resources and critical raw materials (CRMs), requires efficient usage of resources - reuse and recycling of materials- and responsible waste management and prevention. The circular economy’s model establishes a virtuous cycle where products and resources can be reused, repurposed and recycled to maximize productivity of resources, to reduce waste and by products that can become raw materials (RMs) entering in other industrial processes, thus reducing the depletion of natural resources and the overall environmental effects on climate change.
Plooto aims to deliver a Circular and Resilient Information System (CRIS) to support manufacturers in their green, digital and circular transition. CRIS enables waste reduction and end-to-end traceability of Secondary Raw Materials (SRM) through interconnected digital services for real-time decision making, monitoring and certification of materials and products.
Plooto delivers: a) a transformation framework based on traceability strategies for materials/products per business case, with reference processes for SRM use from waste deposit to new products, and governance models for circular value chains; b) ICT tools for modelling product, production processes and supply chains, as an aggregation of individual component Digital Twins with cognition capabilities (cognitive Digital Twins – CDTs); c) Data will feed RM-recovery and waste dataspaces allowing the provision of material certification and product passport; and d) A circular sustainability balanced scorecard (framework+toolkit) to assess impact of decision-making at CDT level based on various KPIs.
The solution will be piloted in three different circular supply chains demonstrating waste reduction, reusability of scrap and production by-products, operational improvement.

Koordynator

MAGGIOLI SPA
Wkład UE netto
€ 782 500,00
Adres
VIA DEL CARPINO 8
47822 Santarcangelo Di Romagna
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Nord-Est Emilia-Romagna Rimini
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 782 500,00

Uczestnicy (19)

Partnerzy (1)