European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Synergies for Green Transformation of Inland and Coastal Shipping

Opis projektu

Rozwiązania modernizacyjne na potrzeby ekologicznej żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej

W zdecydowanej większości statków wykorzystuje się silniki wysokoprężne. Niestety wysiłki na rzecz dekarbonizacji statków śródlądowych i przybrzeżnych nie przynoszą pożądanych rezultatów. Zbyt wiele różnych typów statków o zróżnicowanym zapotrzebowaniu na moc uniemożliwia modernizację floty na dużą skalę. Paliwa alternatywne wymagają więcej miejsca na pokładzie i/lub częstszego bunkrowania. W związku z tym finansowany ze środków UE projekt SYNERGETICS rozwinie synergię między instytucjami badawczymi specjalizującymi się w hydrodynamice statków i transformacji energetycznej a przemysłem stoczniowym, organami regulacyjnymi, właścicielami statków i dostawcami technologii. Jego zespół zademonstruje ekologiczne możliwości modernizacji poprzez wdrożenie spalania wodoru i metanolu w silnikach spalinowych na wybranych statkach w rzeczywistych warunkach eksploatacyjnych.

Cel

The extent of shipping decarbonization and reduction of air pollutant emissions remains limited, despite the rapid development of greening technologies. This is particularly valid for existing inland vessels and coastal ships.

A large scale retrofit of the fleet would accelerate the greening transformation. However, there is a wide variety of ship types with different power demands and different required volume of energy carriers. Alternative fuels require more space on board and/or more frequent bunkering. The bunkering infrastructure for such fuels is scarce, and their future price levels are uncertain. Most measures are associated with considerable investments. In addition, the existing regulatory framework still does not provide an adequate support.

The question arises: which retrofit solution would be the most adequate for a ship of certain dimensions, type, and operational profile?
To answer this question, the project SYNERGETICS (Synergies for Green Transformation of Inland and Coastal Shipping) will:
- create synergies between the leading research institutions in ship hydrodynamics and energy transition, innovation centres and shipbuilding industry, regulatory bodies, ship owners, and technology providers with the goal to provide a catalogue of retrofit solutions which will accelerate the green transformation of inland vessels and coastal ships.
- demonstrate the greening capacities of retrofit by implementing hydrogen and methanol combustion in internal combustion engines on selected existing ships in real life operational conditions;
- address the greening potential of hydrodynamics improvements, by demonstrating the effectiveness of the aft-ship replacement which comprises the optimized shape of the aft part of the hull, duct, propeller, and rudder design, and implementation of exhaust gas after-treatment and hybrid propulsion systems;
- contribute to electrification of fleets by further developing swappable battery container services and a system for power management of ships with hybrid propulsion.

Słowa kluczowe

Koordynator

ENTWICKLUNGSZENTRUM FUR SCHIFFSTECHNIK UND TRANSPORTSYSTEME EV
Wkład UE netto
€ 836 250,00
Adres
OSTSTRASSE 77
47057 Duisburg
Niemcy

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Nordrhein-Westfalen Düsseldorf Duisburg, Kreisfreie Stadt
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 836 250,00

Uczestnicy (15)

Partnerzy (2)