European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

FUlly Numerical strategY for SUrrogate modelling of Monopile Offshore wind turbines

Opis projektu

Utorowanie drogi dla technologii morskich turbin wiatrowych

Wiatr stanowi obiecujące źródło energii, ale niedająca się dokładnie przewidzieć zmienność prądów, fal i porywów wiatru stanowi nie lada wyzwanie dla morskich elektrowni wiatrowych. Monopalowe konstrukcje morskich wież wiatrowych (MOWT) mają problem z wytrzymaniem tych obciążeń, a sektor ten nadal czeka na przełom w precyzyjnym modelowaniu. Może to zmienić wspierany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt FUNnY-SUMO, którego zespół pracuje nad dokładnym trójwymiarowym modelem numerycznym konstrukcji MOWT. W szczególności projekt ma na celu zapoczątkowanie nowej ery projektowania opartego na danych, umożliwiającego przezwyciężenie problemów związanych ze złożonością środowisk morskich. Uczeni zamierzają stworzyć precyzyjny trójwymiarowy model numeryczny, który uwzględnia szereg sił natury, takich jak prądy morskie, fale i wiatr. Narzędzie to posłuży jako wysoce wierne ramy dla modelu zastępczego, wspierając rozwój projektowania opartego na danych umożliwiającego postęp w dziedzinie turbin wiatrowych typu MOWT.

Cel

The main objective of FUNnY SUMO is to develop a highly accurate 3D numerical model of monopile offshore wind turbines (MOWT) considering simultaneously all the environmental loads (current + waves + wind), to be used as a high-fidelity model for the definition of a surrogate model that enables the application of data-driven design in the next generation of MOWTs. This project will set the playground for the next generation of offshore data-driven wind turbines and will have an impact on the European industry while boosting the candidate’s applied-research career. The CFD and Surrogate models will be validated with a recent experimental study by FUNnY SUMO’s secondment. The method will be divided mainly into two parts; First is CFD modeling, where a CFD model will be developed for each load acting on the MOWT, and then integration in a complete CFD model of the current + waves + wind effects on the MOWT, aiming at 80% accuracy relative to experimental measurements. The second is developing three Surrogate models using the CFD results. This project is divided into 5 Work Packages (WPs) to efficiently achieve the specific objectives of this proposal. WP1 deals with management, The Specific objectives will be addressed within WP2–4, where WP2 considers Meshing and model settings, WP3 is the validation of numerical models, WP4 deals with the Surrogate model definition, and WP5 addresses the Dissemination activities. The results of the project will facilitate Europe’s energy independence by bolstering innovative design processes in MOWTs based on the application of surrogate models (SM). Furthermore advanced MOWTs will be manufactured and deployed in the EU’s geographical area.

Koordynator

UNIVERSIDADE DA CORUNA
Wkład UE netto
€ 181 152,96
Adres
CALLE DE LA MAESTRANZA 9
15001 La Coruna
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Noroeste Galicia A Coruña
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Partnerzy (1)