European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

An Odyssey without borders: soil microbiota as drivers of plant species coexistence along successional gradients

Opis projektu

Badanie współistnienia roślin w celu skutecznej odbudowy różnorodności biologicznej

Działalność człowieka i konsekwencje zmiany klimatu doprowadziły do globalnego kryzysu różnorodności biologicznej, w wyniku którego najprawdopodobniej ulegnie ona poważnemu zubożeniu. Organizacje i państwa wdrażają środki polityczne mające na celu przeciwdziałanie tym negatywnym skutkom, ochronę ekosystemów i wsparcie odbudowy różnorodności biologicznej. Problemem w przypadku tych inicjatyw jest jednak ograniczona wiedza na temat współistnienia roślin. Zespół finansowanego przez UE projektu BelowGround wykorzystuje ekologię roślin, gleby i drobnoustrojów w połączeniu z teorią współistnienia gatunków, aby zgromadzić gruntowną wiedzę na temat wpływu patogenów i organizmów mutualistycznych na współistnienie roślin. Odkrycia dokonane w projekcie umożliwią opracowanie zindywidualizowanych rozwiązań niezbędnych do ochrony i odbudowy ekosystemów, a także do wspierania różnorodności biologicznej.

Cel

Our planet is in a biodiversity crisis. To counteract biodiversity loss, the EU’s Biodiversity Strategy for 2030 aims to protect vulnerable ecosystems, reverse ecosystem degradation, and restore biodiversity on agricultural land. However, successful restoration and conservation of plant diversity is hindered by limited understanding of the principles that govern the ability of plant species to coexist and drive plant diversity. My proposed research aims to address the major challenge of restoration and conservation of plant diversity by examining how soil microorganisms contribute to plant species coexistence.

My project will draw together fundamental coexistence theory and state-of-the-art knowledge from plant ecology, microbial ecology and soil ecology to reconcile how pathogens and mutualists drive plant coexistence. To develop successful strategies of conservation and restoration of plant diversity it is critical to define a single predictive theory on the role of soil microbes in plant coexistence. I propose to reconcile pathogen- and mutualist-driven coexistence hypotheses into a single framework by addressing two objectives:

Along a successional vegetation gradient in which belowground interactions switch from pathogen to mutualist dominated, I will 1) identify which pathogenic and mutualistic microbes plants accumulate with increasing intra-specific density, and 2) determine how these soil microbes influence host plant coexistence.

Results will uncover the role of pathogens and mutualists in driving coexistence and whether these different groups of players are mutually exclusive or act simultaneously. This will lay the foundation for urgent tailor-made applied research on the key processes that need conservation and restoration of grassland systems, and uncover the drivers that steer plant community succession towards biodiverse ecosystems.

Koordynator

KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - KNAW
Wkład UE netto
€ 203 464,32
Adres
KLOVENIERSBURGWAL 29 HET TRIPPENHUIS
1011 JV AMSTERDAM
Niderlandy

Zobacz na mapie

Region
West-Nederland Noord-Holland Groot-Amsterdam
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych