European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Exploring the Deep Universe by Computational Analysis of Data from Observations

Opis projektu

Astronomia i informatyka w badaniach nad słabymi i karłowatymi galaktykami

W ostatnich latach nastąpił wysyp badań i obserwacji kosmosu. Nie tylko opracowano i wdrożono lepszy sprzęt, ale przeznaczono też na ten cel więcej zasobów. Jednak pomimo znacznych postępów naukowcom wciąż umyka wiele słabych galaktyk. Z tego względu potrzebne są innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii informatycznych. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest finansowany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” projekt EDUCADO, którego celem jest rozwijanie szeroko zakrojonej współpracy między dziedzinami astronomii i informatyki. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie wiedzy specjalistów z obu tych dyscyplin, co umożliwi wykrycie licznych – wcześniej nieuchwytnych – słabych galaktyk obserwowalnych, przeanalizowanie częstotliwości, typów i cech galaktyk karłowatych oraz porównanie ich z Drogą Mleczną. Projekt zapewni również szkolenie dla dziesięciorga doktorantów z myślą o opracowaniu wysokiej jakości metod do zastosowania w tych dziedzinach.

Cel

The formation and evolution of massive galaxies is reasonably well understood in the context of the successful standard ΛCDM formalism. Such simulations of cosmic evolution, however, lead to serious challenges in the regime of the very faint galaxies, including the problems referred to as missing satellites, too big to fail, and planes of satellite galaxies. With the massive amounts of excellent data being produced by astronomical surveys, and with new missions scheduled to produce more data of even better quality, we have a unique chance to solve these problems. To do this, we require innovative developments in information technology. In EDUCADO (Exploring the Deep Universe by Computational Analysis of Data from Observations), an intensive collaboration at the intersection of astronomy and computer science, we bring together experts from different disciplines and sectors. We will train 10 Doctoral Candidates in the development of a variety of high-quality methods, needed to address the formation of the faintest structures. We will reliably and reproducibly detect unprecedented numbers of the faintest observable galaxies from new large-area surveys. We will study the morphology, populations, and distribution of large samples of various classes of dwarf galaxies and compare dwarf galaxy populations and properties across different environments. We will confront the results with cosmological models of galaxy formation and evolution. Finally, we will perform detailed, principled, and robust simulations and observations of the Milky Way and the Local Group to compare with dwarf galaxies in other environments. EDUCADO will deliver a comprehensive interdisciplinary, intersectoral, and international training programme including a secondment at one of our 11 associated partners for each DC. We will provide a fresh and sustainable way of training PhD scientists with interdisciplinary and intersectoral data science expertise, a requisite for future European competitiveness.

Koordynator

INSTITUTO DE ASTROFISICA DE CANARIAS
Wkład UE netto
€ 503 942,40
Adres
CALLE VIA LACTEA
38205 San Cristobal De La Laguna
Hiszpania

Zobacz na mapie

Region
Canarias Canarias Tenerife
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
Brak danych

Uczestnicy (7)

Partnerzy (12)