European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-04-15

Effects of forest management on the physical and chemical properties of soil in relation to soil fertility

Temat(-y)

Data not available

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

System finansowania

Data not available

Koordynator

NOPA / NOeMI Research Unit
Wkład UE
Brak danych
Adres
INRA, blg 440
78352 JOUY-EN-JOSAS
Francja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych