Skip to main content
European Commission logo print header

ICT based System to Predict & Prevent Falls

Article Category

Article available in the following languages:

Dyskretna technologia do noszenia zapobiega upadkom osób starszych

Finansowany ze środków UE zespół badaczy stworzył nierzucający się w oczy system do monitorowania oparty na TIK oraz program ćwiczeń fizycznych dla osób starszych, który pomaga w zapobieganiu wypadkom.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Upadki stanowią poważny problem dla osób starszych. Około jedna trzecia osób starszych doświadcza upadku co najmniej raz w roku, przy czym każdy upadek może mieć bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie i mobilność, a leczenie jego konsekwencji jest bardzo kosztowne. W ramach finansowanego ze środków UE projektu ISTOPPFALLS opracowano grę z ćwiczeniami fizycznymi oraz system do zapobiegania upadkom obejmujący program do samodzielnej oceny ryzyka, który pomaga w zmniejszaniu ryzyka upadku osób starszych. "Oparte na dowodach wyniki wykazały, że technologia opracowana w ramach projektu ISTOPPFALLS zmniejsza ogólne ryzyko upadku badanych pacjentów o 34%, a nawet o 54% w przypadku uczestników często korzystających z systemu. Ponadto wyniki dowiodły, że uczestnicy najbardziej narażeni na upadek czerpali największe korzyści z systemu", powiedział dr Rainer Wieching, koordynator projektu ISTOPPFALLS. W ramach projektu opracowano podejście do zapobiegania wypadkom oparte na dwóch rozwiązaniach. Pierwszym z nich jest gra z ćwiczeniami fizycznymi na domową konsolę gier wideo, której celem jest wzmacnianie siły nóg i poprawa równowagi. Użytkownicy mogą sterować grą wideo i wchodzić z nią w interakcje za pomocą gestów i poleceń głosowych. Konsola jest podobna do konsoli gier xBOX i umożliwia rejestrowanie ruchu całego ciała w formacie trójwymiarowym, przekazuje informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz zapewnia ciągłe monitorowanie wyników dostosowane do potrzeb osób starszych. Drugie rozwiązanie obejmuje intensywne monitorowanie uczestnika przy użyciu dyskretnego urządzenia noszonego w formie naszyjnika. Urządzenie wykorzystuje technologię do rejestrowania ruchu i sprawdza równowagę oraz siłę nóg osoby starszej, a także monitoruje jej aktywność przez cały dzień. "Obie technologie doskonale wpasowują się w codzienne życie osób starszych i mogą być stosowane razem lub oddzielnie. Są one sprzężone z działającym w tle systemem opartym na wiedzy, który łączy wszystkie dane w celu dostarczania na żądanie spersonalizowanych informacji zwrotnych użytkownikowi i innym osobom, takim jak opiekunowie bądź lekarze", mówi dr Wieching. Technologia została pozytywnie oceniona przez użytkowników. "Większość osób starszych była nią bardzo zainteresowana i pozytywnie oceniała funkcję ciągłego monitorowania swojego stanu zdrowia. Ponadto udało nam się zwiększyć wiedzę uczestników w dziedzinach związanych ze zdrowiem i ryzykiem upadku", dodaje. W końcowym sprawozdaniu dotyczącym projektu ISTOPPFALLS oszacowano, że jeśli 3% osób starszych narażonych na upadek korzystałoby z systemu, można by zmniejszyć ryzyko upadku o 35%. Pozwoliłoby to na zaoszczędzenie do 27,7 mln EUR rocznie w zakresie kosztów opieki zdrowotnej związanej z upadkami tylko w samych Niemczech (dane z 2012 r.). Chociaż projekt oficjalnie zakończył się w 2014 r., naukowcy z zespołu projektowego nadal prowadzą badania. "W ciągu ostatnich dwóch lat udało nam się zainteresować wdrożeniem systemu ISTOPPFALLS Ministerstwo Spraw Społecznych w Saksonii, w Niemczech, Ministerstwo Zdrowia w Nadrenii-Palatynacie, a także Agencję ds. Sportu i Aktywności Fizycznej w Nadrenii-Północnej Westfalii. Obecnie wprowadzamy modyfikacje do systemów — mamy nadzieję zakończyć ten proces do końca tego roku", mówi dr Wieching. Dr Wieching ma nadzieję, że technologia opracowana w ramach projektu zostanie usprawniona oraz że zostaną wprowadzone odpowiednie zmiany w polityce w celu umożliwienia dofinansowania opartych na innowacyjnych technologiach rozwiązań do profilaktyki przeznaczonych dla osób starszych".

Słowa kluczowe

ISTOPPFALLS, technologia przenośna, osoby starsze, upadki, ćwiczenia fizyczne, gra z ćwiczeniami fizycznymi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania