Skip to main content
European Commission logo print header

Enabling next generation commercial service-oriented, automatic irrigation management systems for high efficient use of water, fertilizers and energy in drip irrigated tree crops

Article Category

Article available in the following languages:

Zautomatyzowane nawadnianie pozwala zaoszczędzić wodę i energię

Naukowcy opracowali zautomatyzowany system nawadniający, który poprawia wydajność wykorzystania wody i energii podczas irygacji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne
Energia icon Energia

W ostatnich latach koszty nawadniania stale rosną, co jest związane z drożejącą energią i nawozami syntetycznymi. Unijna ramowa dyrektywa wodna zakłada eliminację dopłat do wody stosowanej w rolnictwie, tak aby ceny wody mogły zacząć odzwierciedlać jej rzeczywiste koszty środowiskowe. Nawadnianie kropelkowe jest najpowszechniejszą metodą irygacji i fertygacji (nawożenia upraw przy pomocy systemów irygacyjnych) sadów owocowych ze względu na wysoką wydajność. Skuteczność tej metody często jednak ulega pogorszeniu ze względu na nieodpowiednie zarządzanie, prowadzące do nieefektywnego wykorzystania wody, nawozów i energii. Celem projektu EFFIDRIP (Enabling next generation commercial service-oriented, automatic irrigation management systems for high efficient use of water, fertilizers and energy in drip irrigated tree crops), finansowanego ze środków UE, było ułatwienie rolnikom efektywnego zarządzania irygacją i fertygacją. Jego uczestnicy postanowili opracować rozwiązanie oparte na technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiające zmniejszenie zużycia wody, nawozów oraz energii. Badacze stworzyli internetowy system, przy pomocy którego rolnicy mogą konfigurować i nadzorować proces nawadniania za pośrednictwem komputera PC lub urządzenia mobilnego. Na polu sterowanie nawadnianiem opiera się na urządzeniach do kontrolowania irygacji i fertygacji. System pozwala na realizację programów nawadniania i automatycznie aktualizuje je dla każdego nawadnianego sektora zgodnie z warunkami pogodowymi i zapotrzebowaniem roślin na wodę, szacowanym przy pomocy czujników. W ramach projektu EFFIDRIP opracowano system, który ogranicza konieczność interwencji podczas nawadniania ze strony użytkowników. Do testów systemu wybrano trzy pilotażowe miejsca w Grecji, Hiszpanii i Portugalii. We wszystkich trzech przypadkach system EFFIDRIP zapewnił sezonowe nawadnianie na poziomie określonym w zaleceniach Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W Hiszpanii uzyskano poprawę wydajności zużycia wody na poziomie 48% w sadach młodych jabłoni. W Portugalii, zużyto o 65% mniej wody, natomiast w Grecji zużycie zwiększyło się o 47% ze względu na poważny niedobór nawadniania wynikający z działań rolnika. Uczeni nie byli w stanie zmierzyć wydajności upraw w Grecji i Portugalii, ale na podstawie wzrokowej kontroli stwierdzili brak istotniejszych różnic. Opracowane w projekcie rozwiązania przyczyniają się do usprawnienia zarządzania nawadnianiem dzięki technologii, która długofalowo pozwoli na zmniejszenie oddziaływania uprawy roli na środowisko.

Słowa kluczowe

Zautomatyzowane nawadnianie, zużycie energii, fertygacja, nawadnianie kropelkowe, EFFIDRIP

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania