Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-07

IDA-a distributed simulation tool for the building industry

Zaproszenie do składania wniosków

Data not available

Koordynator

KUNGL TEKNISKA HOEGSKOLAN
Wkład UE
Brak danych
Adres
Valhallavagen 79
10044 STOCKHOLM
Szwecja

Zobacz na mapie

Koszt całkowity
Brak danych