Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Injectable anisotropic microgel-in-hydrogel matrices for spinal cord repair

Opis projektu

Biomimetyczne rozwiązania w zakresie regeneracji rdzenia kręgowego

Rdzeń kręgowy jest zbudowany z delikatnej i mającej ograniczone zdolności regeneracyjne tkanki nerwowej, której uszkodzenie często prowadzi do trwałej utraty funkcji. Jako rozwiązania do regeneracji tkanek proponuje się terapie komórkowe i rusztowania biomateriałowe, a także czynniki wzrostu i różne środki terapeutyczne. Finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych projekt ANISOGEL zakłada opracowanie wstrzykiwanego żelu, który będzie zapewniał mechaniczne podparcie i umożliwi regenerację uszkodzonych nerwów. W odróżnieniu od obecnych hydrożeli do wstrzykiwania, hydrożel ANISOGEL jest bardzo podobny do naturalnej macierzy zewnątrzkomórkowej występującej w złożonych tkankach pod względem organizacji i orientacji, dzięki czemu pobudza regenerację uszkodzonego rdzenia kręgowego.

Cel

This project will engineer an injectable biomaterial that forms an anisotropic microheterogeneous structure in vivo. Injectable hydrogels enable a minimal invasive in situ generation of matrices for the regeneration of tissues and organs, but currently lack structural organization and unidirectional orientation. The anisotropic, injectable hydrogels to be developed will mimic local extracellular matrix architectures that cells encounter in complex tissues (e.g. nerves, muscles). This project aims for the development of a biomimetic scaffold for spinal cord regeneration.
To realize such a major breakthrough, my group will focus on three research objectives. i) Poly(ethylene glycol) microgel-in-hydrogel matrices will be fabricated with the ability to create macroscopic order due to microgel shape anisotropy and magnetic alignment. Barrel-like microgels will be prepared using an in-mold polymerization technique. Their ability to self-assemble will be investigated in function of their dimensions, aspect ratio, crosslinking density, and volume fraction. Superparamagnetic nanoparticles will be included into the microgels to enable unidirectional orientation by means of a magnetic field. Subsequently, the oriented microgels will be interlocked within a master hydrogel. ii) The microgel-in-hydrogel matrices will be equipped with (bio)functional properties for spinal cord regeneration, i.e. to control and optimize mechanical anisotropy and biological signaling by in vitro cell growth experiments. iii) Selected hydrogel composites will be injected after rat spinal cord injury and directional tissue growth and animal functional behavior will be analyzed.
Succesful fabrication of the proposed microgel-in-hydrogel matrix will provide a new type of biomaterial, which enables investigating the effect of an anisotropic structure on physiological and pathological processes in vivo. This is a decisive step towards creating a clinical healing matrix for anisotropic tissue repair.

System finansowania

ERC-STG - Starting Grant

Instytucja przyjmująca

DWI LEIBNIZ-INSTITUT FUR INTERAKTIVE MATERIALIEN EV
Wkład UE netto
€ 1 435 396,00
Adres
FORCKENBECKSTRASSE 50
52074 Aachen
Niemcy

Zobacz na mapie

Region
Nordrhein-Westfalen Köln Städteregion Aachen
Rodzaj działalności
Research Organisations
Linki
Koszt całkowity
€ 1 435 396,00

Beneficjenci (1)