Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Guided (Ultra)sonic Waves for High Performance Deepwater Pipeline Inspection

Opis projektu

Rewolucja w sposobie przeprowadzania inspekcji podwodnych

W miarę, jak zasoby wykorzystywane do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego na morzu przekraczają swój projektowany okres eksploatacji, potrzeba wycofania z eksploatacji lub wymiany tych struktur staje się coraz bardziej nagląca. Jednak związane z tym koszty są oszałamiające — szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat na usunięcie około 80 platform i ich infrastruktury potrzeba będzie 20 miliardów euro. Największym wyzwaniem jest inspekcja i konserwacja konstrukcji podwodnych, takich jak fundamenty płaszcza i rurociągi, w przypadku których wysokie ciśnienie, woda morska i zanieczyszczenia biologiczne utrudniają działania i przyspieszają degradację. W związku z tym zespół finansowanego ze środków UE projektu VERNE ma na celu zrewolucjonizowanie sposobu przeprowadzania inspekcji podwodnych. Łącząc badania ultradźwiękowe i akustyczne, osiągnie bezprecedensową szybkość i precyzję, umożliwiając szybkie skanowanie, mapowanie defektów i szczegółową charakterystykę.

Cel

This project aims to develop and commercialise VERNE: A non-destructive testing (NDT) system that has the potential to revolutionise underwater inspection of tubular structures by achieving far greater inspection speed and precision compared to existing systems. As the majority of offshore Oil and Gas extraction assets have already exceeded their design lifetime, the need for decommissioning and/or substituting these assets becomes increasingly pressing. However, associated costs are enormous and it will cost nearly €20 billion over the next 10 years to remove around 80 platforms and their associated infrastructure. As asset owners strive to prolong asset lifetime while and minimise risk of catastrophic accidents, the greatest challenge is the inspection and maintenance of subsea structures like jacket foundations and pipelines. In underwater environments the high pressure, seawater and marine life (biofouling) obstruct maintenance operations and accelerate structure degradation. Subsea inspections are currently performed using Remotely Operated Vehicles carrying a payload of cameras, sensors and other equipment. VERNE will dramatically improve on their performance by combining ultrasound and acoustic testing that enable (i) the rapid scanning and defect mapping in a 100m radius around the inspection point and (ii) detailed and precise characterisation once defects are identified. VERNE’s technologies enable inspection of both external and internal surface of structures (e.g. pipelines) without the need to remove anti-corrosion coatings and/or biofouling. As such, VERNE will lead to significant cost savings for asset owners while providing a key competitive advantage to subsea service providers. As such, project partners Dacon and Nardoni anticipate a cumulative turnover of €31.468 million and profits of €19.3 million by Year 5 with a breakeven over the total budget in Year 2 and a ROI rate of 13:1 on EC’s grant.

Zaproszenie do składania wniosków

H2020-SMEInst-2016-2017

Zobacz inne projekty w ramach tego zaproszenia

Szczegółowe działanie

H2020-SMEINST-2-2016-2017

Koordynator

DACON AS
Wkład UE netto
€ 1 006 238,45
Adres
GAMLE RINGERIKSV 6
1369 STABEKK
Norwegia

Zobacz na mapie

MŚP

Organizacja określiła się jako MŚP (firma z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) w czasie podpisania umowy o grant.

Tak
Region
Norge Oslo og Viken Viken
Rodzaj działalności
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Linki
Koszt całkowity
€ 1 437 483,50

Uczestnicy (1)